FIIT STU Na stiahnutie > Záznam zo stretnutia č.12

 

Názov projektu:

Podpora vzdelávania v predmete Špecifikačné a opisné jazyky

Vedúci projektu:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Téma stretnutia:

Oboznámenie vedúcej projektu o stave projektu a príspevku do IT SRC

Miesto stretnutia:

D124

Dátum stretnutia:

24.02.2009

Prítomní:

Bc. Peter Koine, Bc. Šimon Hupka, Bc. Ján Turoň, Bc. Michal Choleva,

Prítomní hostia:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Neprítomní:

Bc. Emil Moťovský

Zapisovateľ:

Bc. Michal Choleva

 

Skratky a pojmy

JT – Bc. Ján Turoň

EM – Bc. Emil Moťovský

MC – Bc. Michal Choleva

SH – Bc. Šimon Hupka

PK – Bc. Peter Koine

TI – tím

Nd. – najneskôr do

 

Obsah stretnutia

  • Oboznámenie vedúcej projektu o aktuálnom stave projektu a rozdelení úloh
  • Analýza dokumentu pre IIT SRC
  • Návrhy a rozdelenie úloh pre daný dokument
  • Nová úloha pre projekt – vylepšenie používateľského rozhrania

 

 

 

Stav úloh stretnutí

Č. stretnutia

Popis úlohy

Termín

Kto

11

Algoritmus rozpoznávania objektov pri kreslení, doplnenie funkcionality.

Prebieha

SH

11

Prepracovanie používateľského rozhrania (SDI + OpenGL).

Prebieha

PK

11

Implementácia tried, úloha a test.

Prebieha

JT

11

Implementácia komponentu pre sieťovú komunikáciu.

Prebieha

MC,EM

11

Dokončenie dokumentu pre IIT SRC

25.02.

TI

 

Ďalšie informácie zo stretnutia

 

Ďalšie stretnutie sa bude konať v utorok 03.03.2009 o 13:00h v softvérovom štúdiu.

 © 2008 SURFIN' BIRDS - Tím 3 PSS