FIIT STU Na stiahnutie > Záznam zo stretnutia č.11

 

Názov projektu:

Podpora vzdelávania v predmete Špecifikačné a opisné jazyky

Vedúci projektu:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Téma stretnutia:

Implementácia kľúčových prvkov finálnej aplikácie.

Miesto stretnutia:

Softvérové štúdio

Dátum stretnutia:

17.2.2009

Prítomní:

Bc. Peter Koine, Bc. Šimon Hupka, Bc. Ján Turoň, Bc. Michal Choleva, Bc. Emil Moťovský

Prítomní hostia:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Neprítomní:

 

Zapisovateľ:

Bc. Ján Turoň

 

Skratky a pojmy

JT – Bc. Ján Turoň

EM – Bc. Emil Moťovský

MC – Bc. Michal Choleva

SH – Bc. Šimon Hupka

PK – Bc. Peter Koine

TI – tím

Nd. – najneskôr do

 

Obsah stretnutia

  • Definovanie témy a obsahu príspevku na IIT.SRC 2009:
    •  Revolučné riešenie interakcie – zjednodušenie použitia s možnosťou pridať novú funkcionalitu.
    •  Architektúra produktu – komponenty, použité dátové štruktúry.
  • Zhodnotenie doterajšieho postupu.
  • Diskusia o možnostiach riešenia vybraných úloh (sieťová komunikácia, funkčné vybavenie servera, generovanie testov)
  • Definovanie nových krátkodobých cieľov, rozdelenie úloh (pre podrobnosti pozri „Stav úloh stretnutí.“)

 

 

 

Stav úloh stretnutí

 

Č. stretnutia

Popis úlohy

Termín

Kto

10

Dokumentácia k prototypu.

Splnené

JT

10

Posudok k prototypu konkurenčného tímu.

Splnené

TI

11

Algoritmus rozpoznávania objektov pri kreslení – doplnenie funkcionality.

Nd. 10.3.

SH

11

Prepracovanie používateľského rozhrania (SDI + OpenGL).

Nd. 3.3.

PK

11

Implementácia tried „úloha“ a „test.“

Nd. 3.3.

JT

11

Implementácia komponentu pre sieťovú komunikáciu.

Nd. 3.3.

MC, EM

10

Normalizácia kódu, odstraňovanie redundancie.

Dlhodobo

TI

10

Súborové operácie s možným použitím predefinovanej triedy „CArchive“

Dlhodobo

TI

 

Ďalšie informácie zo stretnutia

Ďalšie stretnutie sa bude konať utorok 24. februára 2009 o 13:00 v Softvérovom štúdiu.

 © 2008 SURFIN' BIRDS - Tím 3 PSS