FIIT STU Na stiahnutie > Záznam zo stretnutia č.10

 

Názov projektu:

Podpora vzdelávania v predmete Špecifikačné a opisné jazyky

Vedúci projektu:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Téma stretnutia:

Prezentácia prototypu, Plánovanie implementácie

Miesto stretnutia:

Softvérové ‘túdio

Dátum stretnutia:

12.12.2008

Prítomní:

Bc. Peter Koine, Bc. Šimon Hupka, Bc. Ján Turoň, Bc. Michal Choleva, Bc. Emil Moťovský

Prítomní hostia:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Neprítomní:

 

Zapisovateľ:

Bc. Ján Turoň

 

Skratky a pojmy

JT – Bc. Ján Turoň

EM – Bc. Emil Moťovský

MC – Bc. Michal Choleva

SH – Bc. Šimon Hupka

PK – Bc. Peter Koine

TI – tím

Nd. – najneskôr do

 

Obsah stretnutia

  • Predvedenie prototypu konkurenčnému tímu.
  • Oboznámenie sa s prototypom konkurenčného tímu.
  • Diskusia s konkurenčným tímom o vlastnostiach prototypov z hľadiska: funkčnosti, interakcie s používateľom, implementácie.
  • Zhodnotenie doteraj‘ieho postupu pri implementácii, prehodnotenie a nové naplánovanie niektorých úloh.
  • Plánovanie ďalšieho postupu pri implementácii finálnej aplikácie, vychádzajúc z existujúceho prototypu – určenie dlhodobých cieľov.

 

 

 

Stav úloh stretnutí

 

Č. stretnutia

Popis úlohy

Termín

Kto

9

Vytvorenie používateľskej príručky k prototypu.

Splnené

EM

9

Formát súborov na ukladanie a nahrávanie.

Zrušené

MC

9

Odstránenie chýb v aplikácii, vylepšenie systému mazania.

Splnené

JT

9

Algoritmus rozpoznávania objektov pri kreslení – doplnenie funkcionality.

Dlhodobo

SH

9

Prepracovanie používateľského rozhrania.

Dlhodobo

PK

10

Dokumentácia k prototypu.

Nd. 15.12.

JT

10

Posudok k prototypu konkurenčného tímu.

Nd. 15.12.

TI

10

Implementácia tried „úloha“ a „test.“

Dlhodobo

TI

10

Normalizácia kódu, odstraňovanie redundancie.

Dlhodobo

TI

10

Súborové operácie s možným použitím predefinovanej triedy „CArchive“

Dlhodobo

TI

 

Ďalšie informácie zo stretnutia

Nahrádza stretnutie plánované na 11. decembra 2008 a spája ho s prezentáciou prototypu.

Termín ďalšieho stretnutia bude vopred oznámený na internetovej stránke.

 © 2008 SURFIN' BIRDS - Tím 3 PSS