FIIT STU Na stiahnutie > Záznam zo stretnutia č.1

 

Názov projektu:

Podpora vzdelávania v predmete Špecifikačné a opisné jazyky

Vedúci projektu:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Téma stretnutia:

Oboznámenie sa s témou a prvé inštrukcie na vypracovanie projektu

Miesto stretnutia:

Softvérové štúdium

Dátum stretnutia:

09.10.2008

Prítomní:

Bc. Peter Koine, Bc. Šimon Hupka, Bc. Ján Turoň, Bc. Michal Choleva, Bc. Emil Moťovský

Prítomní hostia:

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Neprítomní:

 

Zapisovateľ:

Bc. Peter Koine

Skratky a pojmy

JT – Bc. Ján Turoň

EM – Bc. Emil Moťovský

MC – Bc. Michal Choleva

SH – Bc. Šimon Hupka

PK – Bc. Peter Koine

TI – tím

Nd. – najneskôr do

Obsah stretnutia

  • Oboznámenie sa s formou práce na projekte.
  • Spresnenie zadanie projektu
  • Oboznámenie sa problematikou
  • Rozdelenie úloh medzi členov tímu

 

Stav úloh stretnutí

 

 

Číslo stretnutia

Popis úlohy

Termín

Kto

2

Vytvorenie a údržba internetovej stránky

Dlhodobý

JT

2

Analýza doporučenej literatúry

Nd. 19.10.

EM

2

Analýza prostredí a prostriedkov pre Petriho siete

Dlhodobý

TI

2

Analýza využitia tablet PC

Dlhodobý

PK

2

Vytvorenie šablóny pre záznamy o stretnutí a vytvorenie rozloženia dokumentu pre predmet

Nd. 14.10.

MC

2

Analýza zadania a hrubý návrh riešenia

Dlhodobý

SH a PK

2

Vytvorenie predpokladaného obsahu dokumentácie

Nd. 14.10.

SH a PK

2

Vytvorenie plánu pre predmet

Nd. 14.10.

TI

 

Ďalšie informácie zo stretnutia

 

Ďalšie stretnutie sa bude konať v utorok 14.10.2008 o 10:00.

 © 2008 SURFIN' BIRDS - Tím 3 PSS