Informačný systém pre zverejňovanie multimediálnych informácií o fakulte

Vedúci tímu: RNDr. Valéria Šimáková

Naše pracovisko, ktoré vošlo do povedomia verejnosti 1. októbra 2003 ako nová fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií, nie je až také nové a mladé pracovisko. Má svoju dlhoročnú tradíciu, svojich dlhoročných pracovníkov, veľa absolventov, ktorí sa veľmi dobre a úspešne uplatnili na našom aj zahraničnom trhu práce. Aby sme toto všetko mohli zaujímavo a s kompletnými informáciami o našej fakulte tlmočiť verejnosti, mali by sme sa prezentovať spôsobom a modernými prostriedkami dnešnej doby - CD/DVD.

Ciele projektu a výstup:

  • Navrhnúť, vytvoriť a skompletizovať produkt, ktorý bude pútavo prezentovať našu fakultu.
  • Tematicky spracovať textové a obrazové aktuálne dokumenty, s možnosťou aktualizácie v určitých časových intervaloch a vo viacjazyčnej verzii (slov.-angl.)
  • Výstupom by malo byť CD/DVD s kompletne naplnenými jednotlivými časťami tak, aby bolo vhodné ako reprezentačný materiál, ale zároveň aby poskytovalo ucelené informácie o možnostiach štúdia na jednotlivých stupňoch, o výskume na našom pracovisku, o spoločenskom živote na fakulte.
  • Celý systém by mal byť prístupný aj na internete.
  • Ako nosný nástroj navrhnúť a vytvoriť redakčný systém, založený na príspevkoch do ktorého by sa vkladali aktuálne informácie o dianí na fakulte.
  • Výstupom zo systému by bola prezentácia obsahujúca vybrané udalosti/informácie.
  • Primárne by sa prezentácia distribuovala na CD.
kontakt na tím