Plán tímu

Plán tímu

Letný semester

27.4. 2007 (piatok), 13.00
         odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu
15.5. 2007 (utorok), 13.00
         odovzdanie celkového výsledku projektu (upravený produkt + dokumentácia)
7.6. 2007, 13.00
         odovzdanie posudku na výsledok iného tímu - upresní sa podľa termínu obhajoby projektu
13-14.6. 2007
         prezentácia a obhajoba projektu

Zimný semester

Týždeň Činnosť
1. - 3. ponuka
4. - 6. analýza
7. špecifikácia, návrh riešenia
8. posudok analýzy/špecifikácie iného tímu
9. - 10. úprava návrhu prototypu
11. - 12. implementácia vybraných častí a dokumunetácia
12. prezentácia prototypu

Ganttov diagram

Ganttov diagram

ganntov diagram

Detailny plán je uložený v systéme netoffice.

kontakt na tím