Téma

Tak sme si nejako vybrali tému našej slečny vedúcej s kódovým názvom Europrix a nejakým zázrakom nám bola aj pridelená, a tak sme ju riešili.

Presný nadpis je Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2006. Pre tých, ktorí by si radi prečítali originál zadania, môžu si ho vychutnať na stránke pani už profesorky Bielikovej. Ak tam ešte je.

No a tým, ktorým sa nepáči stránka pani už profesorky, sme ho sprístupnili aj na našej stránke, konkrétne tu:

Kandidát na najlepší multimediálny produkt roku 2006

Počet tímov: 1
Vedúci tímu: Mgr. Alena Kovárová

Každý rok prebieha medzinárodná súťaž Top Talent Award (TTA). Je to súťaž multimediálnych produktov, ktoré vytvorili mladí ľudia, sú niečím nové, neobyčajné. Ide skrátka o to, vytvoriť niečo, čo tu ešte nebolo a dokáže to uchvátiť.

Cieľom projektu je navrhnúť a vytvoriť produkt, ktorý by bol dostatočne dobrý na to, aby sa uchádzal o nomináciu alebo dokonca o výhru v súťaži TTA06 (ak sa stihne, tak aj v súťaži SlovakPrix MultiMedia). Ešte pred návrhom je nevyhnutné spraviť si obraz o tom, aké produkty sa tejto súťaže zúčastňovali po minulé roky, vybrať kategóriu, v ktorej máme šancu uplatniť sa, či už preto, že v tíme je človek, ktorý ovláda nové technológie alebo preto, že daná kategória bola slabo zastúpená.

Fantázii sa medze nekladú, programovať môžete v čomkoľvek, podstatné je, aby to

  • uchvátilo - bolo niečím nové,
  • dobre fungovalo,
  • dobre vyzeralo (preto v tíme musí byť aj človek, ktorý má cit pre dizajn),
  • malo aj plne funkčnú ANGLICKÚ verziu!

Do módy v poslednej dobe prichádzajú programy, ktoré aj telesne postihnutým umožňujú pracovať s počítačom, či sa na ňom niečo učiť. Skúste svoje nápady orientovať týmto smerom, nie je to však nevyhnutné.

Viac sa o súťažiach dočítate na:
http://www.toptalent.europrix.org/tta05/
http://www.slovakprix.sk/

(publikované bez súhlasu autorov, v prípade hroziacej žaloby prosíme vopred informovať. publikované v úplnej, neskrátenej a obsahovo nepozmenenej forme, v stave v akom sa nachádzalo 29. októbra 2005 na stránke pani už profesorky Bielikovej. čiže tu)