O čom?

Tak v našom projekte sa snažíme vytvoriť nejaký multimediálny produkt, ktorý by mal byť určený na učenie hry na gitare. Na takej klasickej, drevenej, nie elektrickej. No a cieľom sú deti, ktoré by sme radi odtiahli od programovania, nech trávia čas užitočnejšie.

Teda náš produkt by mal jednoduchým, príjemným a zábavným spôsobom priblížiť a naučiť hru na gitaru. Mladšej generácii by malo byť prispôsobené používateľské rozhranie a spôsob výučby. No a keďže nepochybujeme o tom, že náš projekt úspešne a načas dokončíme, radi by sme sa aj zúčastnili na súťaži Europrix Top Talent Award 2006.

Snažíme sa, aby aplikácia obsahovala takéto veci s vlastnosťami podobnými ako:

Lekcie
Výučba hry na gitaru bude zameraná hlavne na učenie jednotlivých akordov. Tento proces bude prebiehať v  prehľadných lekciách, za pomoci 3D animácií a zvukových ukážok. Lekcie budú navrhnuté tak, aby umožnili jednoduchým, pútavým a nenásilným spôsobom naučiť hru na gitaru úplných začiatočníkov.

3D animácie
3D animácie budú vytvorené ako video sekvencie (3D Studio MAX), alebo ako interaktívne ukážky (Macromedia Shockwave) s možnosťou zmeny vlastností, ako napríklad zmena rýchlosti prehrávania, zmena uhlu pohľadu, a pod.

Rozpoznávanie akordov
Nasnímaný zvuk (signál) sa diskrétnou fourierovou transformáciou  (FFT) prevedie z časovej oblasti do frekvenčnej oblasti – spektrum frekvencií. Takto modifikovaný signál bude použitý ako vstup pre samotný klasifikačný algoritmus. Aplikácia umožní rozpoznávať používateľom zahraté akordy niektorou z vybraných štatistických metód pre klasifikáciu vzorov (neurónové siete, pravdepodobnostné modely ...).

Motivačné hry
Na upevnenie znalostí akordov bude aplikácia obsahovať motivačné hry. Hry sa  budú ovládať hraním akordov, pričom zahratie správneho akordu aplikácia rozpozná a vykoná sa príslušná akcia. Hry by mali byť jednoduché a atraktívne spracované, tak aby ich zvládli aj mladí používatelia a pritiahli ich ku hre na hudobný nástroj.

Ladička gitary
Jednou z vlastností aplikácie bude aj ladenie gitary, čiže rozpoznanie frekvencie tónu. Pre túto časť aplikácie sa využije podobná technológia ako pri rozpoznávaní akordov.

Informačná časť
Informačná časť aplikácie bude obsahovať databázu piesní s akordmi, prípadne ďalšie informácie a zaujímavosti zo sveta gitár.

Takže toto je náš cieľ, na ktorého zhmotnení sme veľmi usilovne pracovali a nespávali.