Plán

Toto sme mali naplánované, že budeme robiť v lete :

Týždeň Činnosť
1 20.02.2006
26.02.2006
Zhodnotenie posudku na produkt.
Analýza a zhodnotenie prototypu – špecifikácia a návrh potrebných zmien.
Naplánovanie zmien produktu a činností.
Podrobný návrh systému.
2 27.02.2006
5.03.2006
Špecifikácia zmien – nové, upravené funkčnosti.
Podrobný návrh systému.
Implementácia – front-end, spracovanie zvuku, uloženie údajov, používatelia. 
3 6.3.2006
12.3.2006
Podrobný návrh systému.
Implementácia – front-end, spracovanie zvuku, uloženie údajov, používatelia.
4 13.3.2006
19.3.2006
Podrobný návrh systému.
Implementácia – front-end, spracovanie zvuku, uloženie údajov, používatelia.
Testovanie na úrovni modulov (funkčností).
5 20.3.2006
26.3.2006
Implementácia – front-end, spracovanie zvuku, uloženie údajov, používatelia. Testovanie na úrovni modulov (funkčností).
6 27.3.2006
2.4.2006
Implementácia – front-end, spracovanie zvuku, uloženie údajov, používatelia.
Testovanie na úrovni modulov (funkčností).
Napĺňanie obsahu produktu (akordy, informácie, animácie atď.).
7 3.4.2006
9.4.2006
Implementácia – front-end, spracovanie zvuku, uloženie údajov, používatelia. Integrácia funkčností do produktu.
Testovanie na úrovni modulov (funkčností).
Napĺňanie obsahu produktu (akordy, informácie, animácie atď.).
8 10.4.2006
16.4.2006
Integrácia funkčností do produktu.
Testovanie produktu a odstraňovanie chýb.
Napĺňanie obsahu produktu (akordy, informácie, animácie atď.).
9 17.4.2006
23.4.2006
Integrácia funkčností do produktu  (+inštalačný program).
Testovanie produktu a odstraňovanie chýb.
Napĺňanie obsahu produktu (akordy, informácie, animácie atď.).
Tvorba používateľskej dokumentácie  – 1. draft.
10 24.4.2005
30.4.2005
Testovanie produktu a odstraňovanie chýb.
Napĺňanie obsahu produktu – akordy, informácie, animácie atď.
Integrácia funkčností do produktu  (+inštalačný program).
Tvorba dokumentácie (technická, riadenia) – 1. draft.
Tvorba používateľskej dokumentácie  – 2. draft.
Odovzdanie produktu a (používateľskej) dokumentácie k produktu
11 1.5.2006
6.5.2006
Tvorba dokumentácie (technická, používateľská, riadenie) – 2. draft.
Testovanie produktu a odstraňovanie chýb.
Kontrola obsahu produktu a definovanie dodatočných, potrebných údajov.
Integrácia funkčností do produktu.
12 7.5.2006
13.5.2006
Tvorba dokumentácie (technická, používateľská, riadenie) – 3. draft.
Kontrola obsahu produktu a definovanie dodatočných, potrebných údajov.
Záverečné testovanie, hot-fix.
Odovzdanie celkového výsledku projektu
13 14.5.2006
20.5.2006
Príprava prezentácie.
Prezentácia.

A toto znázorňuje ako silno to chceme robiť:

Týždeň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Úlohy 20.II 27.II 6.III 13.III 20.III 27.III 3.IV 10.IV 17.IV 24.IV 1.V 8.V 22.V
Riadenie                          
Riadenie, plánovanie                          
Špecifikácie                          
Návrh                          
Prezentácia                          
Dokumentácia k riadeniu                          
Vývoj                          
Implementácia - obrazovky                          
Implementácia - funkcie ost.                          
Implementácia - zvuk                          
Integrácia                          
Testovanie                          
Napĺňanie obsahu                          
Technická dokumentácia                          
Používateľská príručka                          

No a ešte aby bolo jasno:

  Úloha je ukončená alebo ešte nezačala
  Na úlohe sa pracuje
  Vyššia intenzita prác, zvyčajne pred plánovaným koncom úlohy
  Úloha má najvyššiu prioritu a intenzitu prác

A toto sme mali naplánované na zimu:

Týždeň Činnosť
4 17.10.2005 23.10.2005 Prvé stretnutie, základné rozdelenie úloh. Prvé predstavy o cieľoch projektu.
Určenie základných úloh.
5 24.10.2005 30.10.2005 Rozpracovanie cieľov, určenie základných funkčností a veľmi hrubá predstava riešenia.
Prvá verzia tímových stránok, spresnenie ich obsahu.
6 31.10.2005 6.11.2005 Doriešenie technických otázok: použité nástroje, technológie.
Podrobnejšie rozpracovanie funkčných požiadaviek
7 7.11.2005   13.11.2005 Rozpracovanie návrhu obrazoviek, funkcií, dizajnu.
Hrubý návrh architektúry, jednotlivé časti a väzby medzi nimi.
Finálne rozpracovanie špecifikácie funkcií.
Prvá verzia dokumentu, jeho zhodnotenie a návrhy na zlepšenie.
8 14.11.2005 20.11.2005 Druhý draft dokumentu analýzy, špecifikácie. Jeho dokončovanie.
Kontrola a doplnenie tímových stránok o projekte.
18.11.2005 14:00 Odovzdanie analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu
9 21.11.2005 27.11.2005 Posudzovanie dokumentu iného tímu, vytváranie jeho posudku.
Začiatok implementácie prototypu – Fourierova transformácia.
Začiatok implementácie prototypu – obrazovky, navigácia.
Oprava nedostatkov v dokumentácii.
25.11.2005 14:00 Odovzdanie posudku na dokument iného tímu
10 28.11.2005 4.12.2005 Posúdenie a oprava nedostatkov v dokumentácii (aj na základe posudku).
Implementácia prototypu – front-end, Fourierova transformácia.
11 5.12.2005 11.12.2005 Implementácia prototypu – front-end, Fourierova transformácia.
Práce na technickej dokumentácii – modelovanie prototypu.
12 12.12.2005 18.12.2005 Vytváranie technickej časti dokumentácie.
Vytvorenie riadiacej časti dokumentácie – zápisy, šablóny atď.
Dokončovanie prototypu, testovanie.
Kontrola a doplnenie tímových stránok o projekte.
13 19.12.2005 14:00 Odovzdanie prototypu s dokumentáciou
19.12.2005 25.12.2005 Prezentácia prototypu.
Hodnotenie prototypu iného tímu.
  2.2.2006 Odovzdanie posudku prototypu iného tímu

A toto znázorňuje ako silno sme to chceli robiť:

Týždeň 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Úlohy 17.X 24.X 31.X 07.XI 14.XI 21.XI 28.XI 5.XII 12.XII 19.XII
Riadenie                    
WWW prezentácia                    
Plánovanie, riadenie                    
Posudok                    
Prezentácia výsledkov                    
Dokumentácia k riadeniu                    
Vývoj                    
Špecifikácia                    
Návrh architektúry                    
Fourierova transformácia                    
Front-end, obrazovky                    
Technická dokumentácia                    

A tiež aby bolo jasno:

  Úloha je ukončená alebo ešte nezačala
  Na úlohe sa pracuje
  Vyššia intenzita prác, zvyčajne pred plánovaným koncom úlohy
  Úloha má najvyššiu prioritu a intenzitu prác