Dedlajny

Tu bola tabuľka hlavných dátumov, ktoré bolo dosť dobré dodržať, keďže boli priamo podľa stránky pani už profesorky Bielikovej.