More Website Templates @ TemplateMonster.com. November19, 2012!

 

Zadanie projektu

Analyzujte platformu Funtoro, t.j. všetky dostupné riešenia, ktoré ma fakulta k dispozícií. Na základe konzultácií navrhnite aplikáciu pre niektoré z týchto zariadení (MOD, MAC, Telematics,..) s veľkým dôrazom na otestovanie možnosti zariadenia alebo s dôrazom na jej praktické využitie. V prípade dostupnosti viacerých platforiem (Windows, Android) na konkrétnom zariadení, je možnosť výberu ľubovoľného systému. Výstupom je aplikácia vhodná na reálne nasadenie do prevádzky a prehľadná dokumentácia uľahčujúca ďalšiu prácu so zariadeniami.

 

Zimný semester: dokončenie funkčného prototypu, odovzdanie na posúdenie a prezentácia prototypu

Letný semester: úplné dokončenie projektu, odovzdanie finálnej dokumentácie, predvedenie funkčnosti projektového celku