Novinky

28. FEB 2011

Príspevok do IIT.SRC

aneb jak ideme prezentúvac...

Keďže prepracovanosť a sofistikovanosť nášho riešenie NS2it nechceme skrývať, rozhodli sme ho prezentovať na študentskej vedeckej konferencií IIT.SRC 2011. Dali sme hlavi dokopy, oprášili vedomosti anglického jazyka a spoločne vytvorili niekoľko stranový príspevok do konferencie. Príspevok si môžete pozrieť v sekcií Na stiahnutie

16. NOV 2010

Došpecifikovanie riešenia

aneb co ideme spravic...

Po siahodlhých diskusiách, mnohých popísaných tabulách a načítaných dokumentov sme podrobne zanalyzovali možnosti súčasne dostupných simulátorov počítačových sietí (ns-2, ns-3). Kvôli viacerým výhodám sme sa rozhodli pre staršiu alternatívu, ns-2. Na základe našej výbornej analýzy, sme došpecifikovali naše softvérové riešenie a načrtli návrh finálneho riešenia. Finálne dokumenty sme posunuli na posúdenie konkurenčnému tímu, aby sme sa čo to od nich naučili. Dokumenty si môžete pozrieť v sekcií Na stiahnutie

27. SEP 2010

Pridelenie témy

aneb Team3 for the win...

Keďže záujem o našu tému bol veľký, museli sme odbornú komisiu presvedčiť o našich kvalitách. Po krutom boji pod svetlami projektora sme našu tému získali a mohli sme sa pustiť do ďaľšej práce. Čo nás potešilo najviac, bolo najlepšie ohodnotenie za našu prezentáciu medzi všetkými tímami. Veríme, že to tak bude aj naďalej...

20. SEP 2010

Sformovanie tímu

aneb jak to všechno začalo...

Tu sa začala naša heroická púť tímovým projektom. Všetci členovia sme spolu spolupracovali už počas bakalárskeho štúdia, a preto bolo zloženie nášho tímu jednoznačné. Tu si môžete prezrieť zloženie nášho tímu. Po viacerých diskusiach sme si ujednotili priority výberu tém a vypracovali základnú špecifikáciu na tému Programová podpora pre sieťový simulátor

Motivácia

Prečo náš tím

  • Všetci členovia nášho tímu sú absolventi bakalárskeho štúdia na FIIT STU, program Počítačové systémy a siete. Všetci členovia tímu už majú aj mnoho skúsenosti s reálnym návrhom a konfiguráciou počítačových sietí, sieťových zariadení a taktiež koncových zariadení. Medzi koncové zariadenia samozrejme patria klientské stanice, ale aj servery.

Prečo táto téma

  • Radi naďalej rozvíjali naše skúsenosti v tejto oblasti. Náš projekt by sme radi orientovali aj smerom k študentom. Nami navrhované riešenie by dopomohlo k zlepšeniu výučby najmä predmetu Počítačové siete II. Prispelo by k lepšiemu pochopeniu problematiky počítačových sietí.
  • V neposlednom rade je pre nás motiváciou vytvoriť komplexné riešenie pre simuláciu počítačovej siete, ktoré by bolo jednoduché na používanie a malo by čo najlepšiu dostupnosť pre široké spektrum používateľov.