Pavol Špaček

maturitný projekt, univerzálny systém pre vytváranie interaktívnych cvičení a testovanie študentov pod vedením Mgr. Mareka Farkaša, gymnázium Metodova ulica 2

Regional Cisco network academy, absolvovanie štyroch semestrov CCNA

Matej Žáry

Regional Cisco network academy, absolvovanie štyroch semestrov CCNA

IT pracovník v CVTISR so zameraním na správu a vývoj informačného portálu pre vedu a techniku v SR, virtualizáciu a počítačové siete

absolvované predmety PS1, PS2, WAN; zapísané KSS

bakalárska práca na tému Analýza oneskorenia v počítačových sieťach

Benjamín Lörinc

- absolvoval predmety PS1 a PS2

skúsenosti s J2SE a C#, v ktorých implementoval zadania spomínaných predmetov, konfigurácia siete v domácom prostredí

Regional Cisco network academy, absolvoval jeden semester CCNA

Lukáš Líška

absolvoval predmety PS1, PS2, WAN Technológie?

skúsenosti s J2SE, v ktorom implementoval aj zadanie vyššie spomenutých predmetov

IT pracovník v spoločnosti FREQUENTIS, správa a dohľad nad sieťou s 100+ klientskymi stanicami, first a second line support programátorov

Zatloukal Michal

absolvoval predmet PS1, PS2 a WAN

skúsenosti s J2SE, v ktorom implementoval aj zadanie vyššie spomenutých predmetov

poznatky a skúsenosti s konfiguráciou siete v domácom a kancelárskom prostredí

Design downloaded from free website templates.