Téma

Simulátor komunikácie v počítačovej sieti

Ponuku môžete nájsť tu. Ponuka

Navrhnite a zrealizujte programový systém pre simuláciu sieťovej komunikácie na druhej a tretej vrstve sieťovej architektúry RM OSI.

Systém má umožňovať:

  • definovanie topológie simulovanej siete
  • simuláciu rôznych prepájacích zariadení (napr. prepínač, smerovač, firewall ... )
  • simuláciu komunikácie medzi prepájacími zariadeniami.

Funkčnosť navrhnutého systému overte v sieti so simulovanými zariadeniami pomocou komunikácie medzi koncovými zariadeniami.

Plán projektu - Zimný semester

1. týždeň Zostavenie tímu a vypracovanie ponuky na vybranú tému.
2. týždeň Prezentácia ponuky pred navrhovateľmi tém.
3. týždeň Pridelenie témy projektu. Prvé stretnutie s pedagogickým vedúcim projektu. Oboznámenie sa so softvérovým študiom. Určenie vedúceho tímu, rozdelenie prvých úloh, vytvorenie plánu.
4.-7. týždeň Štúdium problematiky, materiálov, a tém z predmetov PS2 a WAN technológie. Analýza riešenia GNS3 a Dynamips. Analýza LMS systémov a inštálacia systému Moodle na testovacie účely. Špecifikácia požiadaviek a vybratie tém pre hrubý návrh riešenia. Tvorba dokumentácie.
8. týždeň Odovzdanie dokumentácie analýzy problému. Upresnenie tém pre prototyp riešenia.
9. týždeň Vypracovanie a odovzdanie posudku na odovzdanú dokumentáciu konkurenčného tímu. Úprava vybraných častí v existujúcom riešení.
10. týždeň Dopracovanie zistených nedostatkov v dokumentácii. Odstránenie prípadných chýb v dokumentácií. Začiatok realizácie prototypu a vybraných častí riešenia.
11. týždeň Realizácia prototypu a vybraných častí riešenia.
12. týždeň Odovzdanie prototypu spolu s dokumentáciou. Príprava odovzdania posudku prototypu iného tímu

Plán projektu - Letný semester

1. týždeň Úvodné stretnutie a definovanie prvotných úloh.
2. týždeň Doplnenie dokumentácie časti návrh riešenia podlľa stanoveného plánu. Definícia štandardov testovania. Stanovenie itineráru na letný semester.
3.-6. týždeň Finalizácia lekcií pre Moodle a ich následný import do systému. Tvorba dokumentácie k produktu.
7.-8. týždeň Testovanie lekcií v systéme Moodle.
9. týždeň Ssumarizácia výsledkov testovania následné odstraňovanie zistených nedostatkov
10. týždeň Odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu vrátane používateľskej príručky.
11. týždeň Kompletizácia dokumentácie.
12. týždeň Odovzdanie celkového výsledku projektu.

Design downloaded from free website templates.