O nás


Predstavenie členov tímu

Bc. Matej Mayer
Bakalársky stupeň štúdia ukončil na Fakulte informatiky a informačných technológií STU (FIIT STU) v Bratislave, kde momentálne pokračuje v inžinierskom štúdiu. Počas tohto štúdia nadobudol znalosti v oblasti programovacích jazykov C/C++, assembler a iné. Vo voľných chvílach strávených v práci sa venuje programovaniu dynamických CMS webov a webových aplikácii v jazyku PHP. V k tomu je bezpodmienečne nutná znalosť jazykov XHTML, SQL, Javaskript. Inak sa rád venuje grafickým editorom, akými sú Photoshop alebo Flash. V záverečnej práci bakalárskeho štúdia sa venoval problematike pamäťového podsystému počítača, ktorý spracoval v jednom z existujúcich e-learningových systémov – Mediawiki. Aktívne ovláda anglický a nemecký jazyk.

Bc. Andrej Letkovský
Bakalársky stupeň štúdia ukončil na Fakulte informatiky a informačných technológií STU (FIIT STU) v Bratislave, kde momentálne pokračuje v inžinierskom štúdiu v odbore počítačové systémy a siete. Počas tohto štúdia nadobudol znalosti v oblasti programovacích jazykov C, C++, C#, VHDL a Assembler. Má skúsenosti aj s prácou prostredí Macromedia Flash. Ako záverečnú prácu bakalárskeho štúdia vytvoril výučbový systém vo forme HTML aplikácie na podporu výučby predmetu „Asemblery a systémové programovanie“. Vo voľnom čase sa zaujíma o štúdium programovacích jazykov PHP a SQL. Aktívne ovláda anglický a čiastočne aj nemecký jazyk.

Bc. Peter Kalanin
Bakalársky stupeň štúdia ukončil na Fakulte informatiky a informačných technológií STU (FIIT STU) v Bratislave, kde momentálne pokračuje v inžinierskom štúdiu. Počas tohto štúdia nadobudol znalosti v oblasti programovacích jazykov C/C++, Java, VHDL, Assembler. Okrem toho sa vo voľných chvíľach samoštúdiom zaujíma aj o programovacie jazyky PHP, SQL, HTML. Zúčastnil sa na niekoľkých príležitostných malých projektoch tvorby dynamických web stránok, kde využil všetky svoje nadobudnuté vedomosti v tejto oblasti. Pri záverečnej práci bakalárskeho štúdia sa venoval problematike spanning-tree protokolu v počítačových sieťach a útokom prostredníctvom tohto protokolu. Vo voľnom čase sa venuje tiež počítačovým sieťam a problematike s tým spojenej. Aktívne ovláda slovenský a anglický jazyk. Pasívne zvláda jazyk nemecký.

Bc. Juraj Hrubša
Bakalársky titul získal na Fakulte informatiky a informačných techonógií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Má znalosti viacerých programovacích jazykov nadobudnuté nielen v škole, ale aj v praxi systémového administrátora. Ovláda jazyky od nízkoúrovňových, ako x86 assembler, cez C, C++, Javu, až po PHP, HTML, Javascript a Flash. Má širokú základňu znalostí s návrhom, inštaláciou a prevádzkou technických prostriedkov ako web servery a aplikačné servery. Aktívne programuje aplikácie v dynamickom HTML s multimediálnymi prvkami a zaoberá sa backend systémami, ktoré sú potrebné pre správny chod web stránok. Pri práci na svojej bakalárskej práci s témou Prostriedky pre podporu výučby predmetu ASP získal skúsenosti s elektornickým vzdelávaním, ktoré má záujem ďalej prehlbovať. Ovláda slovom i písmom anglický jazyk a písmom francúzsky jazyk.

Bc. Miroslav Mika
Absolvent bakalárskeho štúdia na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Počas štúdia nadobudol základné znalosti v programovaní v mnohých nižších a vyšších programovacích jazykoch, medzi inými aj PHP a MySQL, ktoré si popri štúdiu na vysokej škole zdokonaľoval samoštúdiom. Nadobudnuté vedomosti zúžitkoval v bakalárskej práci, zaoberajúcou sa kompletným návrhom a vývojom internetového obchodného portálu v prostredí MySQL a PHP. Popri štúdia sa aktívne venoval učeniu základov programovania ako učiteľ na 8-ročnom gymnáziu v Bratislave, kde získal bohaté skúsenosti v metodológii práce so študentami a v súčasnosti pracuje ako sieťový špecialista pre firmu zaoberajúcu sa mimo iné aj podporou pre webové servery. Aktívne ovláda anglický a pasívne aj nemecký jazyk.

Bc. Matej Fajnor
Bakalárske štúdium úspešne ukončil na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, kde momentálne pokračuje v inžinierskom štúdiu. Počas svojho štúdia nadobudol znalosti od nízkoúrovňových programovacích jazykov (assembler pre procesory x86) až po programovacie jazyky vyššej úrovne (C/C++, Java, VHDL). Vo svojej záverečnej práci bakalárskeho štúdia sa venoval podpore pre výučbu predmetu assemblerov a systémového programovania. Vo svojom voľnom čase sa venuje samoštúdiu jazykov PHP, HTML, SQL, ktorých znalosti plánuje ďalej zdokonaľovať. Aktívne neovláda anglický jazyk a pasívne nemecký jazyk. Nevie vlastne nic iba bladovat a je pritazov nasho team-u. Ma graficku s dvoma ventilatormi velkosti jadroveho reaktora.