Skip navigation.
Home
Kto sa veľmi namáha, skoro ustane

Zadanie

Podpora spravovania distribuovaných výpočtov

Analyzujte možnosti a potreby systému pre spravovanie používateľských účtov
(s rôznymi oprávneniami) a výpočtových úloh na zdieľaných prostriedkoch.

Navrhnite systém ktorý používateľovi umožní vložiť zdrojový kód úlohy,
tento skompilovať, spúšťať na zvolených uzloch, sledovať stav systému
a ďalšie s tým súvisiace funkcie.

Riešenie implementujte v podobe "webového" rozhrania k uvedeným funkciám
a prakticky overte jeho funkčnosť.