Skip navigation.
Home
Kto sa veľmi namáha, skoro ustane

Náš team

Ing. Dušan Bernát

pedagogický vedúci

Bc. Peter Fillo

team leader
Bc. Marek Kočár

Bc. Jakub Krištofik

Bc. Miroslav Kropáček

Bc. Martin Kvasnička

webadmin

A všetci dohromady: