logo timu At the Last Time Tím
O tíme
Aktuality
O projekte
Zadanie
Motivácia
Zápisnice
Časový plán
Downloads

Motivácia

Jeden z dôvodov prečo sme si vybrali tento projekt je možnosť implementovať požadovaný softvérový systém ako webovú aplikáciu. Webové technológie patria v súčasnosti medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúcu oblasť informatiky a informačných technológií. Už dávno neplatí, že web je len jednou z aplikácií v distribuovanom prostredí. Web sa stal základným médiom pre vývoj aplikácií a aplikácia, ktorá nie je prístupná z webu, ako keby ani neexistovala.

Ďalším dôvodom výberu tohto projektu je fakt, že doména projektu je blízka všetkým členom tímu. Každý z nás má skúsenosti s tvorbou webových aplikácií a s databázami, ktoré sme získali počas štúdia alebo v praxi. Tieto skúsenosti by sme radi využili pri riešení tohto projektu. Zároveň máme záujem na ďalšom rozširovaní vedomostí v tejto oblasti. Dôležitým faktorom je pre nás skutočnosť, že aj keď existuje množstvo podobných systémov, v súčasnosti nie je na fakulte implementovaný žiadny. Systém teda môžeme navrhnúť a vyvíjať od základov podľa nášho najlepšieho presvedčenia.

Budeme sa usilovať zabezpečiť čo najlepšiu kvalitu, použiteľnosť a bezpečnosť systému. Naším želaním je vytvoriť systém, aký by sme si zo strany používateľa sami želali.

  last update: 15.máj 2007