logo timu At the Last Time Tím
O tíme
Aktuality
O projekte
Zadanie
Motivácia
Zápisnice
Časový plán
Downloads

O tíme

Členmi tímu sú Ehab A. Alasadi, Ondrej Bachratý, Roman Mirc, Martin Palkovič, Ameer M. Thoeny a Milan Tréger. Všetci štyria slovenskí členovia tímu majú ukončené bakalárske štúdium na Fakulte informatiky a informačných technológii, STU v Bratislave v študijnom odbore informatika, Ondrej Bachratý, Roman Mirc a Milan Tréger v špecializácii softvérové inžinierstvo, Martin Palkovič v špecializácii počítačové systémy a siete. Zahraniční členovia tímu študovali v ich domácej krajine. Ehab A. Alasadi študoval fyziku a informatiku na univerzitách v Bagdade v Iraku. Ameer M. Thoeny študoval počítačový hardvér na univerzite v Bagdade v Iraku. Všetci aktuálne študujú na inžinierskom štúdiu na Fakulte informatiky a informačných technológií, STU v Bratislave študijný program počítačové systémy a siete.
  last update: 15.máj 2007