logo timu At the Last Time Tím
O tíme
Aktuality
O projekte
Zadanie
Motivácia
Zápisnice
Časový plán
Downloads

Aktuality

  Zimný semester
 • 20.10.2006 - vytvorenie stránky
 • priebežné dopĺňanie zápisníc
 • 5.11.2006 - doplnenie profilov nových členov tímu
 • 16.11.2006 - doplnenie priebežnej dokumentácie
 • 24.11.2006 - doplnenie posudku na projekt
 • 18.12.2006 - doplnenie dokumentácie a dokumentu o riadení projektu
 • 4.2.2007 - doplnenie posudku 2 na projekt
  Letný semester
 • priebežné dopĺňanie zápisníc
 • 15.5.2007 - doplnenie finálnej dokumentácie, dokumentu o riadení projektu a používateľskej príručky
  last update: 15.máj 2007