logo timu At the Last Time Tím
O tíme
Aktuality
O projekte
Zadanie
Motivácia
Zápisnice
Časový plán
Downloads

Plán projektu

Projekt je naplánovaný do dvoch fáz. Prvá fáza bude prebiehať počas zimného semestra, druhá počas letného semestra.

Etapy prvej fázy

4. až 5. týždeň semestra
analýza problému a špecifikácia požiadaviek

6. až 7. týžden semestra
analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia

8. až 10. týždeň semestra
návrh prototypu vybraných častí

11. týždeň semestra
implementácia prototypu vybraných častí


Etapy druhej fázy

1. týždeň semestra
zhodnotenie výsledkov ZS, doplnenie a dopracovanie zistených nedostatkov, plán na LS a rozdelenie úloh

2. týždeň semestra
zakomponovanie zmien do dokumentácie ZS, podrobný návrh, plán integrácie, plán overenia výsledku

3. týždeň semestra
dokončenie podrobného návrhu, implementácia

4. až 6. týždeň semestra
implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie

7. až 9. týždeň semestra
integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie k produktu

10. až 11. týždeň semestra
kompletizácia dokumentácie

12. týždeň semestra
odovzdanie celkového výsledku projektu (produkt a dokumentácia)


  last update: 15.máj 2007