logo timu At the Last Time Tím
O tíme
Aktuality
O projekte
Zadanie
Motivácia
Zápisnice
Časový plán
Downloads

Vitajte na stránke ALT tímu

Táto web stránka vznikla za účelom prezentácie našich výsledkov počas práce na projekte s názvom Virtuálna univerzita. Nikto určite nepochybuje o tom, že ide o zaujímavú tému. Veď každý z nás si plne uvedomuje výhody dostupnosti študijných materiálov rôznych predmetov spojených do jednej prehľadnej, funkčnej a efektívnej formy. Je to spôsob, aký je v dnešnej dobe dobre rozvinutého prístupu na internet, zrejme najefektívnejší v šírení informácií. Skombinovanie tohto princípu šírenia informácií s možnosťou priameho dozoru nad priebehom štúdia kvalifikovaným vedúcim, dáva možnosť kvalitného a hlavne flexibilného vzdelávania, ktoré odbúrava nutnosť fyzickej prítomnosti na univerzite, a teda aj priestor širšej základni populácie. Keďže ide o stránku projektu, dozviete sa tu všetky potrebné informácie o jednotlivých členoch tímu a stave riešenia projektu. Informácie na stránke budú priebežne aktualizované.
  last update: 15.máj 2007