O projekte

  Časový plán - letný semester:
Naposledy aktualizovaný: 22.05.2006

na úlohe pracuje

úloha plánované dokončenie status
12.6.-13.6. 2006
prezentácia a obhajoba tímového projektu PSS 8,00 -16,00 h
 
05.6. 2006 (pondelok), 13.00 h.
odovzdanie posudku na výsledok iného tímu
 
22.5. 2006 (pondelok), 13.00 h.
odovzdanie celkového výsledku projektu (upravený produkt + dokumentácia)
 
všeci testovanie, hľadanie chýb a ich opravovanie 22.05.2006  
Borlok vytvorenie používateľskej príručky, aktualizácia dokumentácie 22.05.2006  
Kubík vylepšenie stability deamona a zlepšenie spracovania chybových stavov 16.05.2006  
Mateja pridanie modulu na administráciu do používateľského rozhrania 16.05.2006  
Lenz pridanie modulu na uploadovanie testov do používateľského rozhrania 16.05.2006  
Krištof pridanie ďalších penetračných testov 16.05.2006  
Mateja aktualizácia databázy 09.05.2006  
Borlok zistiť, či je možné povoliť https prístup cez firewall 09.05.2006  
Borlok zabezpečenie ďalšieho stroja, ktorý budeme penetrovať 09.05.2006  
28.4. 2006 (piatok), 13.00 h.
odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu
 
Kubík dokončenie dokumentácie k deamonovy 28.04.2006  
Lenz a Mateja vytvorenie dokumentácie k používateľskému rozhraniu 28.04.2006  
Krištof dokumentácia k testom 25.04.2006  
Kubík vytvorenie šifrovaného prístupu na stroj 28.04.2006  
Borlok dokončenie dokumentácie pre prvé odovzdanie 28.04.2006  
Kubík dokončenie deamona 25.04.2006  
Krištof programovanie testov 25.04.2006  
Lenz a Mateja vytvorenie používateľského rozhrania 25.04.2006  
Kubík vytvorenie databázy 11.04.2006  
Lenz riešenie prihlasovania sa používateľov pomocou session 28.03.2006  
Borlok návrh databázy na ukladanie výsledkov penetračných testov 28.03.2006  
Krištof návrh spôsobu implementácie jednotlivých testov 28.03.2006  
Borlok doplnenie zápisníc a aktualizácia zoznamu úloh 28.03.2006  
Mateja vytvorenie jednoducheho modulu na komunikaciu a používateľským rozhraním 28.03.2006  
Kubík vytvorenie prvej verzie deamonu, ktorý bude spúštať testy 28.03.2006  
Lenz inštalácia postgreSQL 28.03.2006  
Borlok inštalácia php servera 28.03.2006  
Mateja zaobstará inštalacky bsd, php, sql 17.03.2006  
Borlok zabezpečiť technické prostriedky, na kotých sa bude systém implementovať 14.03.2006  
Borlok doplnenie zápisnice zo stretnutia 14.03.2006  
Kubík rozdelenie navrhovaného systému do modulov a určenie obtiažnosti ich implementácie. navrhnutie ďalšieho postupu implementácie. 08.03.2006  
Lenz skontrolovanie a prípadná oprava web prezentácie 07.03.2006  
Mateja Kubík návrh ďalšieho postupu prác na projekte a to hlavne spôsob implementácie
zisť na akom technickom vybavení bude možné projekt implementovať
07.03.2006  
Krištof vytvorenie zoznamu možných testov a ich bližší technický popis 07.03.2006  
Borlok príprava spôsobu publikovania úloh na ktorých pracujú jednotlivý členovia tímu 07.03.2006  

   na úlohe sa nezačalo pracovať
   na úlohe sa pracuje
   úloha splnená
   termín odovzdávania

Časový plán - zimný semesterO projekte
O nás
O nás
Stretnutia
Stretnutia
Plán
Plán
Na stiahnutie
Na stiahnutie
Odkazy
Odkazy
learn
Výuka
 
 
TeamEight (c) 2005