O projekte   O projekte

          Bezpečnosť počítačov a počítačových sietí je dnes často skloňovaným pojmom. Je to celkom pochopiteľné, pretože neoprávnená osoba, ktorá prenikne do počítačovej siete spoločnosti (napríklad firmy), môže spôsobiť veľmi veľké škody, či už priame alebo nepriame. Jednou z dôležitých častí počítačovej bezpečnosti je takzvaná sieťová bezpečnosť, ktorá sa zaoberá ochranou pred útokmi prichádzajúcimi cez počítačovú sieť. Jeden z najčastejšie používaných prvkov sieťovej bezpečnosti je takzvaná bezpečnostná brána, ktorá chráni privátnu časť siete pred útokmi z verejnej siete.

          Na udržanie primeranej bezpečnosti brány pred vonkajšími útokmi je nutné jej opakované testovanie. Jedným z možných prístupov k tomuto testovaniu je takzvané penetračné testovanie, ktoré napodobňuje správanie sa útočníka pri útoku (pokuse o penetráciu) na systém.

Znenie zadania:
          Pre pedagogické účely vytvorte WEB stránku demonštrujúcu princípy a činnosť penetračného testovania. Analyzujte a posúdte dostupné voľne šíriteľné nástroje penetračného testovania.
          Navrhnite a implementujte integračné prostredie pre nástroje penetračného testovania s cieľom vytvorenia jednotného prostredia na testovanie a záznam výsledkov testovania.

O projekte
O nás
O nás
Stretnutia
Stretnutia
Plán
Plán
Na stiahnutie
Na stiahnutie
Odkazy
Odkazy
learn
Výuka
 
TeamEight (c) 2005