O projekte   Odkazy

Iné tímy:
Tím 01: Multimediálna podpora predmetu Architektúra počítačov
Tím 02: Virtuálna univerzita
Tím 03: Penetračné testovanie
Tím 04: Multimediálna podpora predmetu Architektúra počítačov
Tím 05: Simulátor komunikácie v počítačovej sieti
Tím 06: Virtuálna univerzita
Tím 07: Simulátor komunikácie v počítačovej sieti
Tím 08: Penetračné testovanie
 
Odporúčaná literatúra:
[01] The Nessus Project
[02] Security Administrator Tool for Analyzing Networks
[03] GULA, R.: Broadening the Scope of Penetration-Testing Techniques. Enterasys Networks, Inc., 2001
[04] HERZOG, P. et al.: Open Source Security Testing Methodology Manual. 2003
 
Ďalšia literatúra:
[01] Dostálek, L., Kabelová, A.: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. 3. vyd. Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-675-6.
[02] Chapman, D. B., Zwicky, E. D.: Firewally. Principy budování a udržování. Praha: Computer Press, 1998. ISBN 80-7226-051-0.
[03] Garfunkel, S., Spafford, G.: Bezpečnost v UNIXu a Internetu v praxi. Praha: Computer Press, 1998. ISBN 80-7226-082-0.
[04] Slamka, A.: Testovanie bezpečnostnej brány. Bratislava: Slovenská technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2003. Záverečný projekt.
[05] Cvečka, M.: Testovanie bezpečnostnej brány. Bratislava: Slovenská technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2002. Záverečný projekt.
[06] Saint Corporation: SAINT scanning engine.
[07] Semančík, R.: Security management.
[08] SecurityFocus: Vulnerability Archive.
O projekte
O nás
O nás
Stretnutia
Stretnutia
Plán
Plán
Na stiahnutie
Na stiahnutie
Odkazy
Odkazy
learn
Výuka
 
TeamEight (c) 2005