Zápis č.9

Vypracoval Jozef Kriška Overil Jozef Beňo
Miesto stretnutia Softvérové štúdio Čas stretnutia 16.12.2005 09:30 – 11:40
Prítomní Bc. Jozef Beňo (Jožo)
Bc. Martin Darula (Dotham)
Bc. Andrej Fiflík (Fuse)
Bc. Martin Komara (Scare)
Bc. Jozef Kriška (Jodik)
Bc. Ivan Škovran (Skajo)
Pedagóg Mgr. Alena Kovárová

Téma stretnutia

Tvorba prototypu.

Vyhodnotenie úloh

Číslo Riešiteľ/lia Zadanie úlohy Stav
6-2 Jozef Kriška Tvorba prototypu modulu Rozpoznávania zvuku Úloha pokračuje
6-4 Martin Komara Tvorba prototypu modulu Komunikačné rozhranie, Navigácia a modulu Hra Úloha pokračuje
6-5 Andrej Fiflík Tvorba grafického návrhu rozhrania Úloha pokračuje
6-6 Ivan Škovran Tvorba animácie ruky Úloha pokračuje
6-7 Martin Darula Grafický návrh rozhrania Úloha pokračuje
6-8 Jozef Beňo Tvorba dokumentácie k riadeniu Úloha pokračuje

Priebeh stretnutia

  • Predvedenie grafického rozhrania prototypu
  • Predvedenie animácie ruky
  • Dohodnutie termínu prezentácie prototypu
  • Reakcia na posudok
  • Doplnenie manažérskych úloh pre Jozefa Beňa
  • Zhrnutie a konkretizovanie úloh pre tvorbu prototypu

Na začiatku stretnutia sa zhrnuli doposiaľ vytvorené časti prototypu. Fuse prezentoval vylepšený dizajn obrazoviek, ktorý spolu s Dothamom vytvorili. Všetci boli nadšení. Vedúca projektu Alenka Kovárová dala návrh na zmenu farby v jednej časti obrazovky.

Skajo prezentoval dopracovaný model ruky. Predviedol aj novovytvorenú animáciu pohybu ruky (zovretie ruky v päsť), ktorá bude tvoriť základ pre animačnú vizualizáciu uchytenia akordov.

V istom okamihu priebehu stretnutia prišiel Ladislav Kočiš z tímu č.5, keďže mal v tom čase službu v softvérovom štúdiu. Za jeho spolupráce sa v rámci tímu dohodli predbežne dva termíny prezentácie prototypu:  20.12.2005 alebo 21.12.2005. Presný termín bude špecifikovaný po dohodnutí presného termínu v tíme č. 5.

Jodik dostal za úlohu vytvorenie reakcie na posudok tímu č. 5 na našu dokumentáciu.

V predposlednej etape stretnutia vznikol návrh pre doplnenie úloh Jozefa Beňa. Jeho úlohou je oboznámenie sa a zahrnutie do procesu tvorby nášho softvéru systém pre plánovanie projektov v tíme, ako aj systém pre riadenie verzií dokumentov.

Na konci stretnutia sa zhrnuli doposiaľ dosiahnuté výsledky v procese tvorby prototypu. Zadelené úlohy z predchádzajúceho stretnutia pokračujú, pričom sú doplnené o tvorbu dokumentácie k všetkým častiam prototypu.

Úlohy

Číslo Riešiteľ/lia Zadanie úlohy Termín Trvanie
6-2 Jozef Kriška Tvorba prototypu modulu Rozpoznávania zvuku 19.12.2005 1 týž.
6-4 Martin Komara Tvorba prototypu modulu Komunikačné rozhranie, Navigácia a modulu Hra 19.12.2005 1 týž.
6-5 Andrej Fiflík Tvorba grafického návrhu rozhrania 19.12.2005 1 týž.
6-6 Ivan Škovran Tvorba animácie ruky 19.12.2005 1 týž.
6-7 Martin Darula Grafický návrh rozhrania 19.12.2005 1 týž.
6-8 Jozef Beňo Tvorba dokumentácie k riadeniu 19.12.2005 1 týž.
9-1 Jozef Beňo Oboznámenie sa so softvérom pre plánovanie projektov v tíme a riadenie verzií dokumentov 17.02.2006 9 týž.
9-2 Jozef Kriška Reakcia na posudok 19.12.2005 1 týž.
9-3 Všetci Tvorba dokumentácie k prototypu 19.12.2005 1 týž.