Zápis č.8

Vypracoval Jozef Beňo Overil Ivan Škovran
Miesto stretnutia D203 Čas stretnutia 09.12.2005 9:30 – 11:40
Prítomní Bc. Jozef Beňo (Jožo)
Bc. Martin Darula (Dotham)
Bc. Andrej Fiflík (Fuse)
Bc. Martin Komara (Scare)
Bc. Jozef Kriška (Jodik)
Bc. Ivan Škovran (Skajo)
Pedagóg Mgr. Alena Kovárová

Téma stretnutia

Tvorba prototypu.

Vyhodnotenie úloh

Číslo Riešiteľ/lia Zadanie úlohy Stav
6-2 Jozef Kriška Tvorba prototypu modulu Rozpoznávania zvuku Úloha pokračuje
6-4 Martin Komara Tvorba prototypu modulu Komunikačné rozhranie, Navigácia a modulu Hra Úloha pokračuje
6-5 Andrej Fiflík Tvorba grafického návrhu rozhrania Úloha pokračuje
6-6 Ivan Škovran Tvorba animácie ruky Úloha pokračuje
6-7 Martin Darula Grafický návrh rozhrania Úloha pokračuje
6-8 Jozef Beňo Tvorba dokumentácie k riadeniu Úloha pokračuje

Priebeh stretnutia

  • Je potrebné získať posudok od Animátorov
  • Rozpoznávanie akordov napreduje
  • Model gitary je potrebné len mierne upraviť
  • Model ruky je rozpracovaný
  • Stránka dostala nové funkcie
  • Dizajn obrazoviek je rozpracovaný
  • Bol vytvorený prototyp hry

Na počiatku stretnutia sa preberal posudok vypracovaný Animátormi na náš projekt. Posudok odovzdali len v jednom exemplári Jodikovi. Do dokumentácie k riadeniu je potrebné mať ešte jeden exemplár.

Jodik nám hutne odprezentoval dosiahnuté výsledky pri rozpoznávaní akordov a porozprával aj o problémoch, ktoré je potrebné doriešiť. Základným problémom je, že akordy vyzerajú po Fourierovej transformácii veľmi podobne. Spektrogramy boli vyhotovené oknovou FT v rozsahu 0 až 44100 Hz.

Veľké nádeje vkladá Jodik do PCP, ktoré by podľa nejakého Japonca malo poskytovať lepšie výsledky. Jodik dostal na zváženie návrh vyskúšať spektrum šumu z mikrofónu a tiež porovnať vzorové spektrum pre akord s tým reálne získaným z gitary. Tiež je potrebné nastaviť lepšie rozsah, pretože 0 – 44100 Hz je príliš veľa a napr. tón A má ideálne 440 Hz.

Skajo ukázal obrázky gitary vyhotovené v 3DS, ktoré boli pochválené, až na textúru, ktorá vraj pôsobí nábytkovo. Tiež sa rozprúdila debata o tom, či sú všetky gitary rovnaké tvarovo, ktorú vyhral zobrazením stránky, kde boli viditeľné rozdiely medzi akustickou a klasickou akustickou gitarou. V aplikácii by mal byť vymodelovaný používanejší variant.

S modelovaním ruky sú väčšie problémy, keďže je potrebné modelovať kosti, nájsť vhodnú textúru pre kožu atď. Je potrebné zvážiť, či v prípade, ak bude práca príliš náročná, nebude jednoduchšie zohnať kameru a pekné, šikovné ruky a natočiť to.

Dotham následne predviedol dychberúce úpravy stránok, takže teraz je možné cez tímový web pracovať aj so súbormi, potrebné je len sa prihlásiť korektným menom a heslom. Porozprával aj niečo nové o dizajne obrazoviek. Na obrazovkách pracoval aj Andrej Fiflík.

Scare bol prítomní cez ICQ, keďže jeho fyzický stav nebol vhodný na pobyt vo fakultných priestoroch. Uvideli sme prototyp hry, ktorá zatiaľ však nefunguje so zvukmi, ale len s klávesnicou. Tiež nám čo-to popísal o pokračovaní prác na komunikácii nižšej (Delphi) a vyššej (Flash) vrstvy.

Úlohy

Číslo Riešiteľ/lia Zadanie úlohy Termín Trvanie
6-2 Jozef Kriška Tvorba prototypu modulu Rozpoznávania zvuku 19.12.2005 1 týž.
6-4 Martin Komara Tvorba prototypu modulu Komunikačné rozhranie, Navigácia a modulu Hra 19.12.2005 1 týž.
6-5 Andrej Fiflík Tvorba grafického návrhu rozhrania 19.12.2005 1 týž.
6-6 Ivan Škovran Tvorba animácie ruky 19.12.2005 1 týž.
6-7 Martin Darula Grafický návrh rozhrania 19.12.2005 1 týž.
6-8 Jozef Beňo Tvorba dokumentácie k riadeniu 19.12.2005 1 týž.