Zápis č.7

Vypracoval Ivan Škovran Overil Jozef Kriška
Miesto stretnutia Softvérové štúdio Čas stretnutia 02.12.2005 10:10 – 11:40
Prítomní Bc. Jozef Beňo
Bc. Martin Darula
Bc. Andrej Fiflík
Bc. Martin Komara
Bc. Jozef Kriška
Bc. Ivan Škovran
Pedagóg Mgr. Alena Kovárová

Téma stretnutia

Podrobný návrh a tvorba prototypu.

Vyhodnotenie úloh

Číslo Riešiteľ/lia Zadanie úlohy Stav
6-1 Jozef Kriška Dopracovanie návrhu modulu Rozpoznávanie zvuku Úloha dokončená
6-2 Jozef Kriška Tvorba prototypu modulu Rozpoznávania zvuku Úloha pokračuje
6-3 Martin Komara Dopracovanie návrhu modulu Komunikačné rozhranie Úloha dokončená
6-4 Martin Komara Tvorba prototypu modulu Komunikačné rozhranie, Navigácia a modulu hra Úloha pokračuje
6-5 Jozef Beňo Tvorba dokumentácie a reakcie na posudok Úloha dokončená
6-6 Andrej Fiflík Tvorba grafického návrhu rozhrania Úloha pokračuje
6-7 Ivan Škovran Tvorba animácie ruky Úloha pokračuje
6-8 Martin Darula Grafický návrh rozhrania Úloha pokračuje

Priebeh stretnutia

 • Zhodnotenie úloh z minulého týždňa
  • Jozef (Jodik) Kriška predviedol grafy frekvenčnej analýzy, ktoré boli výsledkom testovania rozpoznávania nahratého akordu v prostredí Matlab. Kvôli nekvalitnému zašumenému záznamu (nemal k dispozícii vhodný mikrofón) však výsledky neboli úplne optimálne.
  • Martin (Scare) Komara odprezentoval návrh jednotlivých modulov systému.
  • Andrej (Fuse) Fiflík odprezentoval nový doplnený návrh používateľského rozhrania – predviedol už takmer konečnú verziu úvodnej obrazovky.
  • Ivan (Skajo) Škovran predviedol vytvorený 3D model gitary, ktorý sa použije pri animáciách ruky, ako aj pri úvodnej animácii vytváranej Andrejom.
  • Martin (Dotham) Darula predviedol vytvorený grafický návrh používateľského rozhrania, návrh ďalšej z obrazoviek.
  • Jozef (Jožo) Beňo vypracoval „posudok na posudok“.
 • Diskusia ohľadne výsledkov, ktoré odprezentoval Jodik.  Dohodli sme sa, že Jodik do ďalšieho týždňa otestuje rozpoznávanie akordu na nahrávke vytvorenej pomocou kvalitnejšieho mikrofónu a špecializovanejšieho softvéru. Pokiaľ by s tým bol problém, Alenka navrhla, že mu pre potreby testovania poskytne kvalitnejšie nahrávky základných akordov.
 • Pri prezentovaní úvodnej obrazovky Andrejom padli návrhy k drobným zmenám dizajnu (prípadná zmena textúry pozadia).
 • Diskusia medzi Ivanom a Andrejom ohľadne použitia vytvoreného modelu gitary aj v úvodnej animácii vytváranej Andrejom. Dohodlo sa, že v prípade potreby bude vytvorený model použitý v úvodnej animácii zjednodušený (zníženie počtu polygónov).
 • Vedúca projektu navrhla, aby sme na web stránku tímu uverejňovali každý týždeň aj rozpracované a nedokončené dokumenty k projektu.  Prístup k týmto dokumentom však bude mať len vedúca a členovia tímu. Takto by sa mala zlepšiť komunikácia a koordinácia medzi členmi tímu a medzi vedúcou a členmi tímu. Na základe tohto návrhu Dotham vytvorí na web stránke priestor pre tieto nedokončené dokumenty.
 • V závere stretnutia sme si stanovili úlohy na ďalší týždeň a dohodli sa, že budeme pokračovať v úlohách, ktoré sme si zadali skôr.

Úlohy

Číslo Riešiteľ/lia Zadanie úlohy Termín Trvanie
7-1 Jozef Kriška Tvorba prototypu modulu Rozpoznávania zvuku 19.12.2005 2 týž.
7-2 Martin Komara Tvorba prototypu modulu Komunikačné rozhranie, Navigácia a modulu hra 19.12.2005 2 týž.
7-3 Andrej Fiflík Pokračovanie v grafickom návrhu rozhrania 19.12.2005 2 týž.
7-4 Ivan Škovran Pokračovanie v tvorbe animácie ruky 19.12.2005 2 týž.
7-5 Martin Darula Grafický návrh rozhrania 19.12.2005 2 týž.
7-6 Jozef Beňo Tvorba dokumentácie 09.12.2005 1 týž.