Zápis č.6

Vypracoval Jozef Kriška Overil Martin Komara
Miesto stretnutia Softvérové štúdio Čas stretnutia 25.11.2005 9:45 – 11:55
Prítomní Bc. Jozef Beňo
Bc. Martin Darula
Bc. Andrej Fiflík
Bc. Martin Komara
Bc. Jozef Kriška
Bc. Ivan Škovran
Pedagóg Mgr. Alena Kovárová

Téma stretnutia

Podrobný návrh a tvorba prototypu.

Vyhodnotenie úloh

Číslo Riešiteľ/lia Zadanie úlohy Stav
5-1 Všetci Tvorba posudku k dokumentácii tímu č. 5 Animators Úloha dokončená
5-2 Jozef Kriška Návrh modulu Rozpoznávanie zvuku Úloha pokračuje
5-3 Martin Komara Návrh modulu Komunikačné rozhranie Úloha pokračuje
5-4 Jozef Beňo Integrácia dokumentácie Úloha dokončená
5-5 Andrej Fiflík Grafický návrh rozhrania Úloha pokračuje
5-6 Ivan Škovran Tvorba animácie ruky Úloha pokračuje
5-7 Martin Darula Zapracovanie pripomienok k web stránke Úloha dokončená

Priebeh stretnutia

 • Zhodnotenie úloh z minulého týždňa
  • Andrej (Fuse) Fiflík odprezentoval nový návrh používateľského rozhrania – nový grafický dizajn ústrednej postavičky
  • Prezentácia úloh ostatných členov bola presunutá na nasledujúce stretnutie, keďže sa tieto úlohy nachádzajú v etape dokončenia
 • Dokončenie posudku dokumentácie k projektu tímu č. 5. Martin (Dotham) Darula doplnil časť posudku venujúcu sa riadeniu projektu.
 • Jozef (Jožo) Beňo navrhol spôsob štruktúrovania dokumentácie k zápisniciam zo stretnutia, ktorý Jozef (Jodik) Kriška modifikoval do nasledovnej podoby.
 • Diskusia o chýbajúcej kapitole Komunikácia v tíme (v dokumentácii Riadenie). Jozef (Jožo) Beňo poukázal na informácie, ktoré by mala obsahovať: informácie o stretnutiach, kontakt na náš tím (e-mail, web stránka).
 • Diskusia o stanovení priorít jednotlivých častí prototypu, ktorá bola podnietená vedúcou projektu – Alenkou Kovárovou.
  • Pridelenie priorít jednotlivým modulom prototypu
  • Určenie modulov s najvyššou prioritou:
   • Komunikačné rozhranie
   • Rozpoznanie zvuku
   • Grafické rozhranie
 • Vedúca projektu Alenka Kovárová navrhla doplniť web stránku tímu diskusným fórom. Členovia tímu sa rozhodli, že návrh prehodnotia do budúceho stretnutia.
 • Zhrnutie úloh a ich prerozdelenie (viď. nasledovnú tabuľku)

Úlohy

Číslo Riešiteľ/lia Zadanie úlohy Termín Trvanie
6-1 Jozef Kriška Dopracovanie návrhu modulu Rozpoznávanie zvuku 02.12.2005 1 týž.
6-2 Jozef Kriška Tvorba prototypu modulu Rozpoznávania zvuku 19.12.2005 3 týž.
6-3 Martin Komara Dopracovanie návrhu modulu Komunikačné rozhranie 02.12.2005 1 týž.
6-4 Martin Komara Tvorba prototypu modulu Komunikačné rozhranie, Navigácia a modulu hra 19.12.2005 3 týž.
6-5 Andrej Fiflík Pokračovanie v grafickom návrhu rozhrania 19.12.2005 3 týž.
6-6 Ivan Škovran Pokračovanie v tvorbe animácie ruky 19.12.2005 3 týž.
6-7 Martin Darula Grafický návrh rozhrania 19.12.2005 3 týž.
6-8 Jozef Beňo Tvorba dokumentácie a reakcie na posudok 02.12.2005 1 týž.