Zápis č.5

Vypracoval Martin Komara Overil Martin Darula
Miesto stretnutia Softvérové štúdio Čas stretnutia 18.11.2005 9:20 – 11:55
Prítomní Bc. Jozef Beňo
Bc. Martin Darula
Bc. Andrej Fiflík
Bc. Martin Komara
Bc. Jozef Kriška
Bc. Ivan Škovran
Pedagóg Mgr. Alena Kovárová

Téma stretnutia

Dokumentácia, analýza, špecifikácia.

Vyhodnotenie úloh

Číslo Riešiteľ/lia Zadanie úlohy Stav
4-1 Všetci Tvorba dokumentácie Úloha dokončená
4-2 Jozef Kriška Tvorba dokumentácie architektúry systému Úloha dokončená
4-3 Jozef Kriška Dopracovanie analýzy rozpoznávacích techník (klasifikátor) Úloha dokončená
4-4 Martin Komara Tvorba dokumentácie architektúry systému Úloha dokončená
4-5 Jozef Beňo Integrácia vytvorených dokumentov do dokumentácie Úloha dokončená
4-6 Andrej Fiflík Tvorba dokumentácie špecifikácie systému Úloha dokončená
4-7 Andrej Fiflík Predbežný grafický návrh rozhrania Úloha rozpracovaná
4-8 Ivan Škovran Tvorba dokumentácie špecifikácie systému Úloha dokončená
4-9 Martin Darula Zapracovanie pripomienok k web stránke, tvorba dokumentácie špecifikácie systému Úloha dokončená

Priebeh stretnutia

Na úvod padol návrh slečny vedúcej, aby tím nepoužíval e-mailovú službu pobox, nakoľko spôsobuje problémy pri preposielaní e-mailov jednotlivým členom tímu. Tento návrh bol polovicou tímu zamietnutý a druhou polovicou odignorovaný, nakoľko jediný, kto má problém s poboxom, je slečna vedúca.

Potom Jozef (Jodik) Kriška predstavil architektúru systému, na ktorej s ním do hlbokej noci jemne spolupracoval Martin (Scare) Komara. Architektúra bola jednomyseľne a bez námietok prijatá, čo si autori vysvetľujú najmä piatkom a skorou rannou hodinou.

Jodikove vystúpenie potom pokračovalo prezentáciou klasifikačných metód na rozpoznávanie vzorov, pričom sa hlbšie zaoberal metódou KNN, ktorá bude použitá pri rozpoznávaní akordov.

Vzhľadom na skutočnosť, že sa blížil termín odovzdávania, bol zvyšok stretnutia venovaný integrácii, kontrole, tlači a dierkovaniu dokumentácie.  Do kompletizovania dokumentácie sa s najväčšou vervou pustili Jozef (Jožo) Beňo a Martin (Dotham) Darula. O následné fyzické zhmotnenie výsledku  do papierového dokumentu sa postarali Ivan (Skajo) Škovran a Andrej (Fuse) Fiflík.

Nakoľko táto činnosť zabrala zvyšok stretnutia a nezvýšil čas na zadelenie nových úloh, tím sa dohodol, že sa stretne opäť v pondelok pred seminárom k predmetu Tvorba softvérového systému v tíme.

Šťastnou zhodou okolností sa však toto stretnutie nekonalo v mraziarni docentky Bielikovej, ale v teple internátnej izby, kde si jednotliví členovia tímu v neformálnej atmosfére pridelili úlohy na nasledujúci piatok, majúc na zreteli dlhodobý plán, ktorý je potrebné plniť.

Úlohy

Číslo Riešiteľ/lia Zadanie úlohy Termín Trvanie
5-1 Všetci Tvorba posudku k dokumentácii tímu č. 5 Animators 25.11.2005 1 týž.
5-2 Jozef Kriška Návrh modulu Rozpoznávanie zvuku 25.11.2005 1 týž.
5-3 Martin Komara Návrh modulu Komunikačné rozhranie 25.11.2005 1 týž.
5-4 Jozef Beňo Integrácia dokumentácie 25.11.2005 1 týž.
5-5 Andrej Fiflík Grafický návrh rozhrania 25.11.2005 4 týž.
5-6 Ivan Škovran Tvorba animácie ruky 25.11.2005 4 týž.
5-7 Martin Darula Zapracovanie pripomienok k web stránke 25.11.2005 1 týž.