Zápis č.2

Vypracoval Andrej Fiflík Overil Jozef Beňo
Miesto stretnutia Softvérové štúdio Čas stretnutia 28.10.2005 9:45 – 11:30
Prítomní Bc. Jozef Beňo
Bc. Martin Darula
Bc. Andrej Fiflík
Bc. Martin Komara
Bc. Jozef Kriška
Bc. Ivan Škovran
Pedagóg Mgr. Alena Kovárová

Téma stretnutia

Analýza a hrubý návrh.

Vyhodnotenie úloh

Číslo Riešiteľ/lia Zadanie úlohy Stav
1-1 Jozef Kriška Vypracovať krátku prácu o Fourierovej transformácii a jej implementácii Úloha rozšírená a pokračuje
1-2 Martin Komara Pripraviť analýzu použitia rôznych technológii v projekte a zdôvodnenie výberu, hrubý návrh architektúry Úloha pokračuje
1-3 Martin Komara Analýza metodiky výučby hry na gitare Úloha pokračuje
1-4 Jozef Beňo Vypracovať dokument o súťaži Europrix, opísať víťazné projekty Úloha dokončená
1-5 Andrej Fiflík
Ivan Škovran
Vypracovať úvodnú funkčnú špecifikáciu, úvodný návrh designu obrazoviek. Úloha rozšírená a pokračuje
1-6 Martin Darula Návrh web stránky tímu, zhotovenie počiatočnej verzie Úloha rozšírená a pokračuje

Priebeh stretnutia

Jozef (Jodik) Kriška krátko odprezentoval vypracovanú Fourierovu transformáciu pre jednoduchý signál. Ďalej chce rozpracovať túto Fourierovu transformáciu pre rozsiahle signály.

Ivan (Skajo) Škovran predviedol svoje návrhy obrazoviek a vypracovanú funkčnú analýzu. Do ďalšieho stretnutia chce doplniť túto analýzu o USECASE model.

Martin (Scare) Komara predviedol spojenie kódu jazyka Delphi s Flash-om. V tomto príklade sa po stlačení tlačidla zobrazí vo Flash-i dátum a čas.

Andrej Fiflík ukázal návrhy možného pomocníka, jednotlivé návrhy sa môžu použiť aj ako tlačidlá v menu, kde každý pomocník predstavuje konkrétnu funkciu.

Martin Darula vytvoril prvú verziu domovskej stránky tímu, na stránke sa bude ďalej pracovať (www2.dcs.elf.stuba.sk/~team07/index.php).

Do nasledujúceho stretnutia by sa mala dopracovať hrubá analýza a analýza metodiky hry na gitaru v ktorej sa porovnajú metódy učenia nôt a akordov. Ďalej Jozef Beňo navrhol, že vytvorí šablónu dokumentov a harmonogram.

Úlohy

Číslo Riešiteľ/lia Zadanie úlohy Termín Trvanie
2-1 Jozef Kriška Rozpracovať Fourierovu transformáciu pre rozsiahle signály 4.11.2005 1 týž.
2-2 Martin Komara Pripraviť analýzu použitia rôznych technológií v projekte a zdôvodnenie výberu 4.11.2005 1 týž.
2-3 Martin Komara Analýza metodiky výučby hry na gitare 4.11.2005 2 týž.
2-4 Jozef Beňo Vytvoriť šablónu dokumentov a harmonogram 4.11.2005 1 týž.
2-5 Andrej Fiflík
Ivan Škovran
Doplniť funkčnú analýzu o use case model 4.11.2005 1 týž.
2-6 Martin Darula Dokončenie web stránky nášho tímu 4.11.2005 1 týž.