Zápis č.19

Vypracoval Jozef Beňo Overil Ivan Škovran
Miesto stretnutia Softvérové štúdio (nefunkčné) Čas stretnutia 9.5.2006 10:00-11:30
Prítomní

Bc. Martin Komara (Scare)
Bc. Ivan Škovran (Skajo)
Bc. Jozef Kriška (Jodik)
Bc. Andrej Fiflík (Fuse)
Bc. Jozef Beňo
Bc. Martin Darula (Dotham)

Pedagóg Mgr. Alena Kovárová

Téma stretnutia

Zhodnotenie dosiahnutého pokroku

Vyhodnotenie úloh

Číslo Riešiteľ/lia Zadanie úlohy Stav
17-1 Martin Komara Dokončenie implementácia a testovanie Úloha pokračuje
17-2 Jozef Kriška
Ivan Škovran
Jozef Beňo
Andrej Fiflík
Martin Darula
Napĺňanie obsahu implementovaného produktu Úloha pokračuje

Priebeh stretnutia

  • Problémy so softvérovým štúdiom
  • Riešenie projektu – napĺňanie obsahu aplikácie
  • Dôležité dátumy
Na úvod sa riešili zápisy zo stretnutí, ktoré sa nestihli spraviť načas. Skajo a J. Beňo ich sľúbili urýchlene dokončiť. Problémy sa vyskytli aj so softvérovým štúdiom, kde, po nejakej študentskej nepleche, nefunguje všetko ako má a, medzi iným, nefunguje aj stránka tímu.

Nasledovalo riešenie progresu, kde Skajo prezentoval úspech spočívajúci v tom, že Scare aplikáciu vyladil, aby pracovala na všetkých verziách Windows XP. Rovnako bola hra otestovaná s použitím inej gitary, dokonca basovej, a fungovala.

Inak však ostatný týždeň dostal prednosť pred tímovým projektom diplomový projekt, takže napĺňanie obsahu nepostupovalo želaným tempom. Tím sa zaviazal prudko zrýchliť postup napĺňania nasledujúci týždeň.

Vedúca projektu nám uviedla niekoľko dôležitých dátumov (alebo aj dedlajnov):

22.5.2006 Odovzdanie produktu a dokumentácie
25.6.2006 Odovzdanie posudku
12-13.6.2006 Prezentácia v Klube zamestnancov

Chvíľu sa diskutovalo, čo to tá prezentácia bude zač a dostali sme ponaučenie:

  • Prezentácia bude v ppt, nebude sa tam hrať na gitare alebo niečo podobné
  • Prezentácia sa bude podobať na prezentáciu bakalárskeho projektu
  • Čím formálnejšie oblečenie, tým lepšie, čo znamená, že najlepšie bude nahodiť obleky

Úlohy

Číslo Riešiteľ/lia Zadanie úlohy Termín Trvanie
17-1 Martin Komara Dokončenie implementácia a testovanie 22.5.2006 2 týž.
17-2 Jozef Kriška
Ivan Škovran
Jozef Beňo
Andrej Fiflík
Martin Darula
Napĺňanie obsahu implementovaného produktu 22.5.2006 2 týž.
19-1

Jozef Beňo

Ivan Škovran
Zápisy zo stretnutí 17 (26.4.2006) a 18 (2.5.2006) 10.5.2006 1 deň
19-2 Jozef Beňo Spísať podrobnejší dokument o vykonanom progrese 11.5.2006 2 dni