Zápis č.18

Vypracoval Jozef Beňo Overil Ivan Škovran
Miesto stretnutia Softvérové štúdio Čas stretnutia 2.5.2006 10:00-11:00
Prítomní

Bc. Martin Komara (Scare)
Bc. Ivan Škovran (Skajo)
Bc. Jozef Kriška (Jodik)
Bc. Andrej Fiflík (Fuse)
Bc. Jozef Beňo
Bc. Martin Darula (Dotham)

Pedagóg Mgr. Alena Kovárová

Téma stretnutia

Testovanie a napĺňanie obsahu.

Vyhodnotenie úloh

Číslo Riešiteľ/lia Zadanie úlohy Stav
17-1 Martin Komara Dokončenie implementácia a testovanie Úloha pokračuje
17-2 Jozef Kriška
Ivan Škovran
Jozef Beňo
Andrej Fiflík
Martin Darula
Napĺňanie obsahu implementovaného produktu Úloha pokračuje

Priebeh stretnutia

Martin Komara stručne oboznámil prítomných s pokrokom. Produkt je hotový a uskutočňuje sa testovanie a  odstraňovanie chýb. Toto vykonáva a aj chce vykonávať Scare.

Najdôležitejšie je do finálneho produktu naplniť obsah. Oblasti, ktoré je potrebné naplniť boli vyšpecifikované nasledovne:

  • Pomocník: Pomocník by mal osbahovať používateľskú príručku v angličtine. Nejaké rady a také srandovné animácie a zvuky.
  • Výučba / kurz: Aplikácia musí obsahovať animácie, obrázky a texty podľa ktorých je možné sa naučiť základy gitarovania
  • Encyklopédia / Teória hry: Nejaké stručné texty o tom prečo hrá gitara tak ako hrá a prečo má toľko strún koľko má a vôbec čo a ako v hudbe  funguje. Je možné použiť stránky www.teoria.com (z Portugalska po anglicky)
  • Encyklopédia / Typy gitár: Stručný prehľad rôznych typov gitár aj s obrázkami (možno by stačilo aj to čo je na wikipedii)
  • Spevník: Zobrať niektoré piesne a narvať ich do gitarovej aplikácie

Úlohy

Číslo Riešiteľ/lia Zadanie úlohy Termín Trvanie
17-1 Martin Komara Dokončenie implementácia a testovanie 22.5.2006 2 týž.
17-2 Jozef Kriška
Ivan Škovran
Jozef Beňo
Andrej Fiflík
Martin Darula
Napĺňanie obsahu implementovaného produktu 22.5.2006 2 týž.