Zápis č.15

Vypracoval Jozef Kriška Overil Martin Komara
Miesto stretnutia #7s @ irc.nextra.sk Čas stretnutia 28.3.2006 10:25 – 12:04
Prítomní Bc. Martin Darula (Dotham)
Bc. Andrej Fiflík (Fuse)
Bc. Martin Komara (Scare)
Bc. Jozef Kriška (Jodik)
Bc. Ivan Škovran (Skajo)
Bc. Jozef Beňo (Jožo)
Pedagóg Mgr. Alena Kovárová

Téma stretnutia

Implementácia produktu.

Vyhodnotenie úloh

Číslo Riešiteľ/lia Zadanie úlohy Stav
10-1 Andrej Fiflík Tvorba animácie sprievodnej postavičky Úloha rozpracovaná
10-3 Jozef Kriška Tvorba modulu Rozpoznávania zvuku Úloha rozpracovaná
12-3 Ivan Škovran Modul hra (grafická úprava) Úloha rozpracovaná
12-4 Martin Komara Modul výučba Úloha rozpracovaná
13-1 Jozef Beňo Modul Encyklopédia (naplnenie obsahu) Úloha rozpracovaná
14-1 Andrej Fiflík, Ivan Škovran, Martin Darula Finálny návrh používateľského rozhrania Úloha rozpracovaná

Priebeh stretnutia

Na začiatku stretnutia sa zhodnotili výsledky jednotlivých úloh vypracovaných za posledný týždeň.

Jozef Beňo kvôli pracovnej vyťaženosti nesplnil zadanú úlohu, takže naplnenie obsahu pre modul Encyklopédia je posunuté do budúceho týždňa. Jozef Beňo bol za tento prečin pokarhaný vedúcou tímu.

Andrej Fiflík, Ivan Škovran a Martin Darula za posledný týždeň spoločne pracovali na finálnom návrhu používateľského rozhrania. Ich hlavnou úlohou bolo prekresliť grafické prvky do vektorovej grafiky v prostredí Macromedia Flash. Táto trojica dostala za „úlohu” nájdenie fontu písma, ktorý bude použitý v používateľskom rozhraní. Martin Darula a Andrej Fiflík sa tiež venovali štúdiu prostredia Macromedia Flash.

Jozef Kriška spojil „modul“ nahrávanie do wav súboru s real-time radix FFT, a teda vytvoril prvú verziu pre modul Rozpoznávanie zvuku (tónov).

Martin Komara dopracoval modul Výučba, dokončil zobrazovanie nôt v čase pri súčasnom hraní hudby v pozadí.

Úlohy

Číslo Riešiteľ/lia Zadanie úlohy Termín Trvanie
10-1 Andrej Fiflík Tvorba animácie sprievodnej postavičky 4.4.2006 1 týž.
10-3 Jozef Kriška Tvorba modulu Rozpoznávania zvuku 4.4.2006 1 týž.
12-3 Ivan Škovran Modul hra (grafická úprava) 4.4.2006 1 týž.
12-4 Martin Komara Modul výučba 4.4.2006 1 týž.
13-1 Jozef Beňo Modul Encyklopédia (naplnenie obsahu) 4.4.2006 1 týž.
14-1 Andrej Fiflík, Ivan Škovran, Martin Darula Finálny návrh používateľského rozhrania 4.4.2006 1 týž.
15-1 Martin Darula Úprava pesničiek 4.4.2006 1 týž.