Zápis č.14

Vypracoval Martin Komara Overil Ivan Škovran
Miesto stretnutia #7s @ irc.nextra.sk Čas stretnutia 21.3.2006 9:51 – 11:29
Prítomní Bc. Martin Darula (Dotham)
Bc. Andrej Fiflík (Fuse)
Bc. Martin Komara (Scare)
Bc. Jozef Kriška (Jodik)
Bc. Ivan Škovran (Skajo)
Pedagóg Mgr. Alena Kovárová

Téma stretnutia

Implementácia produktu.

Vyhodnotenie úloh

Číslo Riešiteľ/lia Zadanie úlohy Stav
10-1 Andrej Fiflík Tvorba animácie sprievodnej postavičky Úloha rozpracovaná
10-3 Jozef Kriška Tvorba modulu Rozpoznávania zvuku Úloha rozpracovaná
12-3 Ivan Škovran Modul hra (grafická úprava) Úloha rozpracovaná
12-4 Martin Komara Modul výučba Úloha rozpracovaná
13-1 Jozef Beňo Modul Encyklopédia (naplnenie obsahu) Úloha rozpracovaná
13-2 Martin Darula Tvorba MIDI verzií piesní Úloha dokončená

Priebeh stretnutia

Po počiatočnom zháňaní členov tímu sme sa zišli v celkovom počte štyria (snáď) budúci softvéroví inžinieri a jedna slečna vedúca. Jozef (Jodík) Kriška a Jozef (Jožo) Beňo sa dopredu vzorne ospravedlnili. Slečna vedúca síce spomínala niečo o neudelení zápočtu, ale jej myšlienky zanikli v hluku internetovej diaľnice.

Následne referoval Andrej (Fuse) Fiflík o najnovších pokrokoch pri tvorbe úvodnej animácie. Chvíľu sa síce snažil zatĺkať, ale napokon sme z neho vypáčili, že úvodná animácia bude obsahovať kačičky.

Ivan (Skajo) Škovran informoval, že vytvoril animácie prechytávania akordov, ktoré pokrývajú všetky základné akordy, na ktorých výučbe sme sa dohodli v predchádzajúcej časti.

Martin (Dotham) Darula referoval, že všetky vybrané piesne nasúkal do počítača a vytvoril aj zvuky pre požadované akordy. Výsledok previedol do formátu mp3.

Vzhľadom na nepriaznivý vývoj záležitosti s rozpoznávaním akordov sa tím dohodol na opätovnej analýze, návrhu a implementácii hry, ktorá bude pozostávať z piatich postavičiek, ktoré začnú vyjadrovať svoje emócie po zahratí na príslušnej strune.

Martin (Scare) Komara vyslovil požiadavku na vytvorenie finálnej verzie používateľského rozhrania, aby sa mohlo začať s napĺňaním obsahu. Ďalšia diskusia sa zamerala na problém s farebnými prechodmi vo flashi, ktoré Scare navrhoval vo finálnom návrhu úplne vynechať.

Nakoľko sa priblížil čas obeda, slečna vedúca po zadelení úloh na ďalší týždeň stretnutie rozpustila.

Úlohy

Číslo Riešiteľ/lia Zadanie úlohy Termín Trvanie
10-1 Andrej Fiflík Tvorba animácie sprievodnej postavičky 28.3.2006 1 týž.
10-3 Jozef Kriška Tvorba modulu Rozpoznávania zvuku 28.3.2006 1 týž.
12-3 Ivan Škovran Modul hra (grafická úprava) 28.3.2006 1 týž.
12-4 Martin Komara Modul výučba 28.3.2006 1 týž.
13-1 Jozef Beňo Modul Encyklopédia (naplnenie obsahu) 28.3.2006 1 týž.
14-1 Andrej Fiflík, Ivan Škovran, Martin Darula Finálny návrh používateľského rozhrania 28.3.2006 1 týž.