Zápis č.13

Vypracoval Ivan Škovran Overil Martin Darula
Miesto stretnutia Softvérové štúdio Čas stretnutia 14.03.2006 10:40 – 12:15
Prítomní Bc. Jozef Beňo
Bc. Martin Darula (Dotham)
Bc. Andrej Fiflík (Fuse)
Bc. Martin Komara (Scare)
Bc. Jozef Kriška (Jodik)
Bc. Ivan Škovran (Skajo)
Pedagóg Mgr. Alena Kovárová

Téma stretnutia

Implementácia.

Vyhodnotenie úloh

Číslo Riešiteľ/lia Zadanie úlohy Stav
10-1 Andrej Fiflík Tvorba animácie sprievodnej postavičky Úloha pokračuje
10-2 Ivan Škovran Tvorba animácie chytania akordov Úloha dokončená
10-3 Jozef Kriška Tvorba modulu Rozpoznávania zvuku Úloha pokračuje
12-1 Martin Komara Navigácia Úloha dokončená
12-2 Jozef Kriška Nahrávanie do wavu Úloha dokončená
12-3 Ivan Škovran Modul hra Úloha pokračuje
12-4 Martin Komara Modul výučba Úloha pokračuje
12-5 Martin Darula Interface, štúdium technológie Flash Úloha dokončená
12-6 Jozef Beňo Správa systému dotProject Úloha dokončená

Priebeh stretnutia

  • Organizačný poriadok
  • Vyhodnotenie úloh
  • Výber pesničiek pre výučbu

Stretnutie sa opäť začalo o čosi neskôr. Vlažný príchod jednotlivých členov na stretnutie bol spôsobený skorým ranným termínom stretnutí. Uznášaniaschopní sme sa stali asi polhodinu po oficiálnom začiatku stretnutia.  Rozhodli sme sa teda uskutočniť tajné hlasovanie s cieľom posunúť tento neľudský termín o polhodinu neskôr. Hlasovanie sa skončilo,  piati boli za a jeden sa zdržal. Termín stretnutia bol teda neoficiálne posunutý na cca 10:30.

Fuse prezentoval vytvorenú postavičku sprievodcu. V priebehu týždňa sa mu podarilo presvedčiť zopár nadšencov so silnými strojmi, aby mu v renderovaní animácie pomohli. Členovia tímu teda mali možnosť zhliadnuť vyrenderovanú časť úvodnej animácie.

Skajo by predviedol vytvorené animácie ruky „hrajúcej“ akordy, keby na ŠDaJ Mladosť ráno nevyrazili poistky. Preto všetkým muselo stačiť Skajove „Samozrejme, mám to hotové“.
Jodik naďalej pilne pracuje na module rozpoznávania tónov gitary. Okrem toho Jodik implementoval nahrávač zvuku z externého vstupu (mikrofón). Finálnu verziu modulu rozpoznávanie zvuku by mal predstaviť čoskoro.

Scare programuje čo mu sily stačia (za predpokladu že nechatuje). Vypracoval modul navigácia a začal pracovať na module výučba. Scare navrhol, aby sme priamo na stretnutí vybrali asi 10 detských piesní, ktoré budeme v module výučba vyučovať.

Piesne sme vyberali z knihy s názvom „Pesničky pre americké detičky“. Všetci členovia tímu sa plní entuziazmu pustili do vyberania pesničiek. Niektorí sa dokonca neudržali, a pri hitoch ako „Old McDonald’s Farm” si aj zaspievali. Výber pesničiek prebiehal v dvoch fázach. V prvej sme vybrali pesničky ktoré boli najznámejšie a hrali sa na jednoduchých akordoch. V druhej fáze sa pesničky a poradie ich výučby vyberali na základe akordov. Scare s Alenkou vybrali pesničky tak, aby v nich deti naučili hrať všetky základné akordy, v poradí od jednoduchých k zložitejším.

Dotham dostal za úlohu nájsť, respektíve vytvoriť MIDI verzie vybratých pesničiek. Keďže jeho vedomosti z hudobnej výchovy a čítania nôt boli už troška zahmlené, na osvieženie pamäti absolvoval 10 minútovú lekciu hudobnej výchovy od slečny vedúcej.

Jožo Beňo v priebehu dvoch týždňov vytvorí encyklopédiu o gitarách a hraní na gitare. Encyklopédia by mala byť vytvorená so zreteľom na cieľovú skupinu čitateľov, ktorou sú deti.

Na nasledujúci týždeň sme si podľa plánu pridelili nasledujúce úlohy:

Úlohy

Číslo Riešiteľ/lia Zadanie úlohy Termín Trvanie
10-1 Andrej Fiflík Tvorba animácie sprievodnej postavičky 21.3.2006 1 týž.
10-3 Jozef Kriška Tvorba modulu Rozpoznávania zvuku 21.3.2006 1 týž.
12-3 Ivan Škovran Modul hra (grafická úprava) 21.3.2006 1 týž.
12-4 Martin Komara Modul výučba 28.3.2006 2 týž.
13-1 Jozef Beňo Modul Encyklopédia (naplnenie obsahu) 28.3.2006 2 týž.
13-2 Martin Darula Tvorba MIDI verzií piesní 21.3.2006 1 týž.