Zápis č.12

Vypracoval Jozef Beňo Overil Martin Darula
Miesto stretnutia Softvérové štúdio Čas stretnutia 7.3.2006  10:30 – 12:00
Prítomní Bc. Jozef Beňo
Bc. Martin Darula (Dotham)
Bc. Andrej Fiflík (Fuse)
Bc. Martin Komara (Scare)
Bc. Jozef Kriška (Jodik)
Bc. Ivan Škovran (Skajo)
Pedagóg Mgr. Alena Kovárová

Téma stretnutia

Progres implementácie.

Vyhodnotenie úloh

ID Riešiteľ Zadanie úlohy Stav
10-1 Andrej Fiflík Tvorba animácie sprievodnej postavičky Úloha pokračuje
10-2 Ivan Škovran Tvorba animácie chytania akordov Úloha pokračuje
10-3 Jozef Kriška Tvorba modulu Rozpoznávania zvuku Úloha pokračuje
10-4 Martin Komara, Ivan Škovran, Andrej Fiflík Podrobný plán komunikačného rozhrania Úloha ukončená
11-1 Všetci Pripraviť si plán na implementáciu produktu Úloha ukončená
11-2 Jozef Beňo Naplniť dotProject údajmi o projekte Úloha ukončená
11-3 Martin Darula Navštíviť Europrix Festival vo Viedni a doniesť DVD Úloha ukončená

Priebeh stretnutia

  • Vyhodnotenie úloh
  • Definovanie úloh
Väčšina stretnutia sa venovala rozdeleniu úloh do konca projektu. Lead Programer, Scare, ktorý sa Lead Programerom stal vďaka tomu, že vie najviac, resp. možno ako jediný, čo, ako, kde a kedy naprogramovať aby to aj fungovalo, má za úlohu poprideľovať ostatným programátorom jednotlivé časti na implementáciu.

Scare takto napríklad delegoval Skaja, aby upravil modul hry. Tiež sa diskutovalo o tom, koľko a ktoré akordy je potrebné animovať. Diskusia sa ukončila návrhom, že animovať je potrebné najmä prehmaty.

Implementovači sa musia ešte finálne dohodnúť na vzhľade obrazoviek, najmä na veľkosti jednotlivých položiek a ich tvare. Menu by malo v čo najväčšej miere používať ladné tvary gitary (hoci často sa potom pletú s vlnkami).

Jožo dostal ako dlhodobú úlohu udržiavať aktuálny obsah dotProject projektu, kde majú byť aj zápisy zo stretnutí. Obsahom sa myslí aj evidovanie progresu a plnenia úloh. Popritom má pripraviť, podľa obsahu dodaného Scareom, materiály do encyklopédie ako wordovský dokument.

Celý tím bol prekvapený požiadavkou, aby výsledkom celého snaženia bola schopnosť aplikácie docieliť naučenie aspoň jednej celej pesničky. Detváky sa neuspokoja len s tým, že akordy by vedeli, ale oni sa potrebujú, na uspokojenie svoje, aj celú pesničku, či nedajbože, pesničky  vybrnkávať naučiť. 

Milým osviežením stretnutia bolo rozprávanie Dothama, ako so Scarom a Fusem do Viedne na výstavu multimediálnych produktov išli. DVD sa nakoniec nepodarilo ukoristiť, bolo dôkladne uzamknuté.

Úlohy

Číslo Riešiteľ/lia Zadanie úlohy Termín Trvanie
10-1 Andrej Fiflík Tvorba animácie sprievodnej postavičky 14.3.2006 1 týž.
10-2 Ivan Škovran Tvorba animácie chytania akordov 28.3.2006 2 týž.
10-3 Jozef Kriška Tvorba modulu Rozpoznávania zvuku 28.3.2006 1 týž.
12-1 Martin Komara Navigácia 28.3.2006 2 týž.
12-2 Jozef Kriška Nahrávanie do wavu 14.3.2006 1 týž.
12-3 Ivan Škovran Modul hra 18.4.2006 5 týž.
12-4 Martin Komara Modul výučba 28.3.2006 2 týž.
12-5 Martin Darula Interface, štúdium technológie Flash 14.3.2006 1 týž.
12-6 Jozef Beňo Správa systému dotProject 14.3.2006 1 týž.