Zápis č.11

Vypracoval Jozef Beňo Overil Martin Darula
Miesto stretnutia Softvérové štúdio Čas stretnutia 28.02.2006 10:30 – 12:00
Prítomní Bc. Jozef Beňo
Bc. Martin Darula (Dotham)
Bc. Andrej Fiflík (Fuse)
Bc. Martin Komara (Scare)
Bc. Jozef Kriška (Jodik)
Bc. Ivan Škovran (Skajo)
Pedagóg Mgr. Alena Kovárová

Téma stretnutia

Progres a rozsah aplikácie.

Vyhodnotenie úloh

ID Riešiteľ Zadanie úlohy Stav
10-1 Andrej Fiflík Tvorba animácie sprievodnej postavičky Úloha pokračuje
10-2 Ivan Škovran Tvorba animácie chytania akordov Úloha pokračuje
10-3 Jozef Kriška Tvorba modulu Rozpoznávania zvuku Úloha pokračuje
10-4 Martin Komara, Ivan Škovran, Andrej Fiflík Podrobný plán komunikačného rozhrania Úloha pokračuje
10-5 Martin Darula, Jozef Beňo Spustenie softvéru pre plánovanie projektov v tíme a riadenie verzií dokumentov Úloha ukončená

Priebeh stretnutia

  • Vyhodnotenie úloh
  • Návšteva Viedne
  • Zvuky a nahovorenie postavičky
  • Plnenie encyklopédie
  • Vykazovanie do dotProject
Fuse odprezentoval vytvorenú postavičku sprievodcu. Z dôvodu nedostatočnej výpočtovej sily ešte nemá animácie vyrenderované.  Jožo B. sa ponúkol, že poskytne svoj počítač na renderovanie.

Skajo ukázal postavu s gitarou. Námietky sa vzniesli na spôsob držania gitary. Gitara sa má držať asi v 30° uhle, a nie vodorovne, lebo potom menej bolí ruka.

Jodík ukázal diagramy pre modul rozpoznávania zvuku, ktorých sofistikovanosť  je dostatočná na to, aby to fungovalo. Jodík prisľúbil, že sa bude snažiť, aby o týždeň modul pracoval.

Scare nám ukázal množinu prepracovaných Class diagramov, ktorých realizáciou vznikne modul komunikácie (Flash - C++). Dosiahnuť sa má možnosť volania funkcií medzi Flashom a C++, spolu s parametrami  a návratovými hodnotami. Na tento účel bude slúžiť serializátor a deserializátor.

Dotham ukázal niektoré zmeny na stránke tímu, pričom najväčšiu slávu zožalo odpočítavanie do odovzdania produktu spolu s dokumentáciou. Martin tiež na stránky nainštaloval dotProject a netOffice.

Požiadavka A. Kovárovej na návštevu aspoň jedného člena tímu na Europrix Festivale vo Viedni vyvolala miernu nepokojnosť. Dobrovoľníci sa hľadali ťažko, ale nakoniec sa spoliehame na Dothama.

Andrej poukázal na problém zvukov a dabingu. Najmä pre nahovorenie postavičky budeme potrebovať niekoho, kto vie pekne po anglicky a súčasne má aspoň trochu mikrofónový hlas.

Scare sa vyjadril aj ku napĺňaniu encyklopédie. To sa bude realizovať cez zjednodušenú formu HTML, takže to bude možné robiť aj vo Worde. Obmedzenia sa týkajú napríklad obrázkov, ktoré nebudú môcť byť inline ale len na samostatnom riadku.

Ako vhodný zdroj informácii pre tvorbu lekcií poradil stránky teoria.com (sú po anglicky, aj keď sú zo Španielska). Každá lekcia bude samostatný súbor (swf).

Pri vykazovaní činnosti do dotProjectu sme sa nakoniec dohodli na kompromise. Vykazovanie činností bude dobrovoľné, ale Jozef Beňo bude každý týždeň na základe zápisu updatovať progres a tasky (úlohy). Do budúceho týždňa má za úlohu naplniť všetky potrebné údaje a vytvoriť používateľov pre členov tímu a pedagóga tiež.

Úlohy

Číslo Riešiteľ/lia Zadanie úlohy Termín Trvanie
10-1 Andrej Fiflík Tvorba animácie sprievodnej postavičky 7.3.2006 1 týž.
10-2 Ivan Škovran Tvorba animácie chytania akordov 7.3.2006 1 týž.
10-3 Jozef Kriška Tvorba modulu Rozpoznávania zvuku 7.3.2006 1 týž.
10-4 Martin Komara, Ivan Škovran, Andrej Fiflík Podrobný plán komunikačného rozhrania 7.3.2006 1 týž.
11-1 Všetci Pripraviť si plán na implementáciu produktu 7.3.2006 1 týž.
11-2 Jozef Beňo Naplniť dotProject údajmi o projekte 7.3.2006 1 týž.
11-3 Martin Darula Navštíviť Europrix Festival vo Viedni a doniesť DVD 7.3.2006 1 týž.