Domov | O SS2 | Tímy | Fotky | Rozvrh


Dozor nad SS2:
  8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Po Sartoris Polacek Macica Velicky  
Ut   Babuscak Beinrohr Sartoris Kolarovic  
St Pap Ulicky Lehotsky Otepka Polacek
Št Brigan Babuscak Kolarovic Pap  
Pi Otepka Macica Velicky  


Rozvrh tímov:
Riadenie projektov v informatike - SI - Pondelok 13.00-14.00
Riadenie projektov v informatike - PSS - Pondelok 14.00-15.00
  8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Po   Tim 6 - ACM
Mgr. Polcicova
9:15-12:00
      Tim 7 - Monitor
doc. Kotocova
15:00-17:45
     
Po               Tim 12 - Sifra
doc. L. Hudec
15:00-17:45
     
Ut               Tim 11 - Sifra
Ing. J. Hudec
15:00-17:45
     
Ut                   Tim 5 - ACM
prom.mat. Hanulova
16:55-19:45
 
St         Tim 2 - Projekty
Ing. Makula
12:05-14:50
  Tim 9 - Monitor

prof. Kolesar
15:55-18:40
   
St             Tim 10 - VHDL
Ing. Stefanovic
14:00-16:45
  Tim 1 - RoboCup
Ing. Kapustik
17:50-20:40
Št             Tim 3 - RoboCup
prof. Navrat
14:00-16:45
       
Št             Tim 4 - Projekty
Ing. Filkorn
14:00-16:45
       
Pi       Tim 8 - VHDL
Ing. Jelemenska
11:10-13:55
             
 
webmaster: Peter Lacko