Tím02

Zber a spracovanie normatívnych dát pre elektromyografiu

Zadanie projektu
Členovia tímu
Plán projektu
Zápisy zo stretnutí
Aktuálne úlohy
Dokumentácia a softvér
Hodnotenie
Odkazy

Bodové hodnotenie členov tímu

Ponuka1. kontrolný bod2. kontrolný bodTímová práca v ZSDokumentáciaProduktPrezentáciaTímová práca v LSSpoluZnámka
Maximum614141018161210100
Peter Fašung37671512107673
Ondrej Kollárik4131391516109891-
Peter Mišun49107Peter Mišun opustil náš tím :-(
Szabolcs Molnár310107151085683
Andrej Netri41313101816129951