Členovia tímu

Kobza Ladislav, Bc.:

Programovanie v C, C#, Java
absolvovanie 3. semestrov CCNA
absolvované predmety: Počítačové a komunikačné siete, Prepínanie a smerovanie v IP sieťach, WAN technológie, Konvergencia mobilných a pevných sietí
zapísané predmety: Komunikačné služby a siete, NGN siete služby a protokoly, Architektúra mobilných sietí

Švarc Ján, Bc.:

absolvovaný 1.semestra CCNA
absolvované predmety: Počítačové a komunikačné siete, Prepínanie a smerovanie v IP sieťach, WAN technológie, Konvergencia mobilných a pevných sietí, Mamatická analýza I, Pravdepodobnosť a štatistika
zapísané predmety: Komunikačné služby a siete, Bezdrôtové komunikačné systémy, Architektúra mobilných sietí, NGN siete služby a protokoly
bakalárska práca: Skryté kanály v počítačových a komunikačných sieťach, úspešne obhájená známkou B

Repka Róbert, Bc.:

programovanie v C, C#, Java, PHP, Tcl absolvovanie 4 semestrov CCNA Routing & Switching
absolvované predmety: Počítačové a komunikačné siete, Prepínanie a smerovanie v IP sieťach, WAN technológie, Konvergencia mobilných a pevných sietí
zapísané predmety: Komunikačné služby a siete, Bezdrôtové komunikačné systémy, Architektúra mobilných sietí, NGN siete služby a protokoly
bakalárska práca: Virtuálne privátne siete, úspešne obhájená známkou B
popri škole pracuje ako IP asistent (part-time) v spoločnosti GTS Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava

Vranec Peter, Bc.:

absolvovanie 1.semestra CCNA
absolvované predmety: Počítačové a komunikačné siete, Prepínanie a smerovanie v IP sieťach, WAN technológie
zapísané predmety: Komunikačné služby a siete, Bezdrôtové komunikačné systémy, Architektúra mobilných sietí
bakalárska práca: Protokol TCP v bezdrôtových systémoch, úspešne obhájená známkou B

Tkáč Samuel, Bc.:

Držiteľ certifikátu Cisco CCNA Routing & Switching
absolvované predmety: Počítačové a komunikačné siete, Prepínanie a smerovanie v IP sieťach, WAN technológie
zapísané predmety: Komunikačné služby a siete, Bezdrôtové komunikačné systémy, Architektúra mobilných sietí
bakalárska práca: Kontrola ekvivalencie hardvérových návrhov pomocou matematickej logiky, úspešne obhájená známkou B

Vaško Ondrej, Bc.:

absolvoval: 2 semestre CCNA
absolvované predmety: Počítačové a komunikačné siete, Prepínanie a smerovanie v IP sieťach, WAN technológie
zapísané predmety: Komunikačné služby a siete, Bezdrôtové komunikačné systémy, Architektúra mobilných sietí
Bakalárska práca: Spracovanie dlhodobých meraní vybraných charakteristík Internetu. Obhájená známkou C.