Tím

Bc. Peter Demčák

Manažér dokumentovania a rizík

Grafika, herný dizajn, tvorba používateľských rozhraní so zameraním na deti v predškolskom veku

Technológie: XNA, C#, .NET, RoR, HTML, CSS

Bc. Ondrej Galbavý

Hlavný architekt, manažér podpory vývoja a integrácie

Počítačové videnie, tvorba webov, počítačová bezpečnosť

Technológie: HTML, CSS, JS, PHP, RoR, OpenCV, C#, .NET

Bc. Miroslav Šimek

Vedúci tímu, manažér rozsahu, rozvrhu a monitorovania projektu, scrum master

Analýza zvuku a obrazu, umelá inteligencia, návrh algoritmov, tvorba webov

Technológie: .NET, C#, PHP, JS, HTML, CSS

Bc. Veronika Štrbáková

Manažér komunikácie a kvality

Tvorba webov, modelovanie dát, marketing, PR

Technológie: HTML, CSS, C#, .NET, ASP.NET MVC

Ing. Michal Barla, PhD.

Mentor tímu