O projekte

Move2Play je systém, ktorý prináša riešenie pre celosvetový problém - nedostatok fyzickej aktivity. Jeho cieľom je motivovať ľudí k aktívnemu pohybu a tiež upevniť u nich zdravý životný štýl. V súčasnosti pracujeme na aplikácii na platforme Android, ktorá je určená širokému spektru používateľov. Inovatívnosť nášho riešenia spočíva v celodennom meraní fyzickej aktivity používateľov prostredníctvom ich mobilných telefónov. Existuje viacero systémov, ktoré sa venujú meraniu fyzickej aktivity, väčšina z nich je však zameraná na fyzicky aktívnych ľudí a vyžaduje manuálne zapínanie resp. vypínanie merania.

V minulom akademickom roku (2011/2012) sme sa s projektom Move2Play zúčastnili slovenského kola súťaže Imagine Cup 2011, ktorú každoročne organizuje firma Microsoft a vytvorili sme prototyp Windows Phone 7 aplikácie zamerané na deti.

PREČO?


Nadváha a obezita predstavujú v súčasnosti celosvetový problém. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie v roku 2010 trpel nadváhou každý tretí dospelý človek na svete. Tento problém, ktorý bol dlhú dobu problémom bohatých krajín dramaticky zasahuje aj stredne vyspelé a chudobnejšie krajiny a výrazne zasahuje do našich životov. Obezita je príčinou celej škály chorôb a nepriamo zapríčiňuje najviac úmrtí. Toto všetko má výrazný dopad na kvalitu života obyvateľov a výrazné ekonomické dôsledky.

Existuje viacero systémov, ktoré sa pokúšajú tento problém riešiť, väčšina z nich však nezaznamenala výraznejší úspech, či už preto, lebo neposkytujú kompletnú a efektívnu podporu od personalizovaného odporúčania aktivity, jej monitorovania a vyhodnocovania aktivity alebo preto, že im chýba niečo, čo by umožnilo viac ako krátkodobý záujem.

To bola naša prvotná motivácia. Čím viac sme sa do problému ponárali, tým viac sme zisťovali, že

  • obezita je síce významný problém, ale
  • oveľa vážnejší problém je to, že väčšina ľudí všeobecne má málo pohybu.

Nedostatok pohybu spôsobuje vážne problémy aj tým, ktorí nemajú nadváhu. Spomeňme za všetky známe problémy s pohybovým ústrojenstvom (najmä chrbticou). Práve pohyb je kľúčom k boju s nadváhou, a práve pohyb je kľúčom k zdravšiemu spôsobu života naozaj pre každého, nielen pre ľudí s nadváhou. Tak sme si uvedomili, že je najvyšší čas začať tento stále sa zväčšujúci problém riešiť a využiť naše nápady v prospech ostatných a v konečnom dôsledku nás všetkých.

AKO?


Naše riešenie sme nazvali Move2Play, čo vyjadruje to, že pohyb je základom pre to, aby sme sa dlho mohli tešiť z hry, ktorá sa volá život. Využíva na riešenie problému nedostatku pohybovej aktivity práve tie zariadenia, ktoré sú jednou z príčin jeho vzniku – inteligentné mobilné telefóny a počítače. Využíva poznatky lekárov, s ktorými sme konzultovali, ale aj bežné pozorovania.

Okrem samotného pohybu sme identifikovali tri kľúčové časti, ktoré sú nevyhnuté ak chceme dosiahnuť dlhodobý pokrok

  • meranie vykonanej aktivity,
  • vyhodnotenie a poskytnutie spätnej väzby,
  • odporučenie vhodného množstva a typu aktivity.

Meranie pohybu

Ak chceme, aby mali ľudia prehľad o vykonanej fyzickej aktivite, je potrebné zabezpečiť jej celodenné meranie. Tu nastáva problém v tom, že senzory telefónov, ktoré merajú fyzickú aktivitu sú energeticky náročné a preto sa nedajú jednoducho nechať zapnuté počas celého dňa. V našom riešení využívame inteligentné rozpoznávanie toho, či sa používateľ hýbe a na základe toho mu automaticky zapíname resp. vypíname GPS senzory.

Vyhodnotenie pohybu

V našom riešení má používateľ možnosť sledovať úroveň svojej fyzickej aktivity a ich parametrov priamo vo svojom mobile. Pri vizualizácii využívame prehľadné interaktívne grafy, v ktorých si používateľ môže jednoducho nastaviť, aký parameter chce sledovať a aj časové úseky, v ktorých sa má vizualizovať.

Odporúčanie pohybu

Pri odporúčaní fyzickej aktivity berieme do úvahy používateľovu kondíciu, preto sú hodnoty, ktoré odporúčame vhodné a ľahko dosiahnuteľné pre každého.

Toto všetko je však len nevyhnutný predpoklad. Najdôležitejšie je dosiahnuť to, aby ľudia mali znovu dostatočné množstvo pohybu.

Motivácia

Motivácia je kľúčom celého nášho konceptu. To, že sa treba pohybovať, už dávno vieme. Asi nám to aj hovorili v škole. Existuje veľa štúdií, ktoré ukazujú dôležitosť pohybu a tiež aj zdravého stravovania. Napriek tomu my ľudia sedíme a konzumujeme to najrôznejšie. Preto najdôležitejšiu súčasť projektu tvorí to, ako motivovať ľudí, aby sa pohybovali. Na to potrebujeme vedieť, čo chceme dosiahnuť a merať, čo sme dosiahli. Samotné nástroje pre motiváciu veľmi závisia od cieľovej skupiny. Viaceré štúdie ukázali, že už informovanosť a fyzickej aktivite podporuje používateľa pri jej vykonávaní. Okrem toho v našom riešení využívame

PRE KOHO?


Aplikácia Move2Play je určená pre všetky vekové skupiny, predovšetkým však pre ľudí so sedavým zamestnaním, ktorí potrebujú zvýšiť množstvo fyzickej aktivity a zlepšiť si tak životosprávu. Odporúčanie fyzickej aktivity prispôsobujeme ich kondícii a schopnostiam. Filtrovanie dopravných prostriedkov umožňuje celodenné meranie aktivity bez potreby manuálneho zapínanie a vypínania.

Projekt podporili:

Ďakujeme