Virtuálna FIIT:

  • Náš prototyp (aktuálna verzia na ktorej sa stále pracuje) - potrebný prehliadač podporujúci WebGL [LINK]
  • Návrh prototypu mobilnej verzie (aktuálna verzia na ktorej sa stále pracuje) [LINK]
  • Projekt tímu LOST na našom serveri - potrebný plugin O3D [LINK]
  • Projekt tímu LOST na serveri fakulty - potrebný plugin O3D [LINK]

WebGL:

  • WebGL - OpenGL ES 2.0 for the Web [LINK]
  • CopperLicht engine [LINK]

Tímové fotky:

Tímová fotografia 1 Tímová fotografia 3 Tímová fotografia 9 Tímová fotografia 13 Tímová fotografia 15 Tímová fotografia 19 Tímová fotografia 21 Tímová fotografia 26
Balík všetkých 26 fotografií v pôvodnej veľkosti nájdete tu: [67,9MB]