Ciel nášho tímu...

Naším cielom je vytvoriť IoT systém, ktorý bude riadiť proces varenia piva - od vloženia základných surovín až po finálny produkt v podobe piva. Systém obsahuje senzory, ktorými zisťuje rôzne parametre výrobného procesu a efektory, ktorými proces riadi. Súčasťou je vizualizácia údajov vhodným spôsobom a údajová analýza, ktorá by mohla samotný proces piva v domácich podmienkach vylepšiť.

Členovia tímu:

Adam Sninčák
Joined in 2019
back-end vývoj, správa databázových systémov
Adam Žúrek
Joined in 2019
back-end vývoj, prototypovanie hardvéru
Martin Stradiot
Joined in 2019
IoT (návrh a implementácia IoT systémov), prototypovanie hardvéru, správa Linux OS
Michal Záhradník
Joined in 2019
ELK stack, databázové systémy, vývoj Android aplikácií, .NET
Peter Hanzlík
Joined in 2019
manažment projektových úloh, testovanie softvéru, správa Linux OS
Tomáš Belluš
Joined in 2019
informačná bezpečnosť, virtualizácia, správa Linux OS, ELK stack, Ansible
Tijana Vereski
Joined in 2019
správa Linux OS, matematika a fyzika v oblasti elektromagnetizmus
Matej Janeba
Joined in 2019
webové technológie (back-end, front-end), prototypovanie hardvéru
Michal Valiček
Joined in 2019
Kristy is an art director living in New York.