Cieľ projektu


Cieľom projektu Event Navigation je vytvoriť kombináciu indoor a outdoor navigácie pre účely návštevníkov konferencie alebo festivalu. Príkladom je konferencia OpenSlava, na ktorej môže byť systém použitý na navigáciu účastníkov medzi budovami viacerých fakúlt a prednáškovými miestnosťami na základe plánu konferencie. Projekt tak bude pozostávať z administračného webového portálu umožňujúceho správu konferencie a navigačnej mobilnej aplikácie pre účastníkov, ktorá pomocou rozšírenej reality zjednoduší navigáciu v priestoroch konferencie.

Členovia tímu


Adam Fábry

Testovanie softvéru

Dominik Feješ

Správa webového sídla

Ján Hajzok

Administrátor servera

Michal Halás

Grafik

Hanif Hefaz

Správa verzií kódu

Enrik Hepner

Projektový manažér

Július Horňáček

Manažment dokumentácie

Stanislav Jakúbek

Scrum master

Karol Rástočný

Vedúci tímu

Michal Dobiš

Vlastník produktu

Míľniky na zimný semester


 • Zvýšenie presnosti určovania polohy pomocou Bluetooth beaconov

  Cieľom je zvýšiť presnosť určovania polohy návštevníka konferencie ignoráciou príliš silného a príliš slabého signálu z Bluetooth beacon-u. (Android)

  Predpokladaný mesiac dokončenia: November

  Stav: hotovo

 • 2D navigácia

  Cieľom je zobraziť čiaru na mape, ktorá dokáže návštevníka konferencie navigovať z bodu, v ktorom sa nachádza, do cieľa (miestnosť prednášky). (Android)

  Predpokladaný mesiac dokončenia: November

  Stav: hotovo

 • Lokalizácia prostredníctvom RR a GPS

  Cieľom je určiť polohu návštevníka konferencie pomocou rozšírenej reality a GPS. (Android)

  Predpokladaný mesiac dokončenia: November

  Stav: hotovo

 • Navigácia v RR

  Cieľom je navigovať návštevníka prostredníctvom rozšírenej reality tak, že sa na zemi zobrazí čiara a šípky. (Android)

  Predpokladaný mesiac dokončenia: December

  Stav: rozpracované

Časová os projektu


Úvodné stretnutie

30.9.2019
Prvé stretnutie tímu
Zápisnica zo stretnutia

Brutus

7.10.2019
Druhé stretnutie tímu, začiatok prvého šprintu Brutus.
Zápisnica zo stretnutia

3. stretnutie tímu

14.10.2019
Zápisnica zo stretnutia

Caligula

21.10.2019
Štvrté stretnutie tímu, začiatok druhého šprintu Caligula.
Zápisnica zo stretnutia
Brutus retrospektíva

5. stretnutie tímu

28.10.2019
Zápisnica zo stretnutia

Diocletianus

4.11.2019
Šieste stretnutie tímu, začiatok tretieho šprintu Diocletianus.
Zápisnica zo stretnutia
Caligula retrospektíva

7. stretnutie tímu

11.11.2019
Zápisnica zo stretnutia

Nero

18.11.2019
Ôsme stretnutie tímu, začiatok štvrtého šprintu Nero.
Zápisnica zo stretnutia
Diocletianus retrospektíva

9. stretnutie tímu

25.11.2019
Zápisnica zo stretnutia

Marcus Aurelius

2.12.2019
Desiate stretnutie tímu, začiatok piateho šprintu Marcus Aurelius.
Zápisnica zo stretnutia
Nero retrospektíva

11. stretnutie tímu

9.12.2019
Zápisnica zo stretnutia

12. stretnutie tímu

13.12.2019
Dvanáste stretnutie tímu, ukončenie šprintu Marcus Aurelius.
Zápisnica zo stretnutia
Marcus Aurelius retrospektíva

Hadrian

4.2.2020
Trináste stretnutie tímu, začiatok šiesteho šprintu Hadrian.
Zápisnica zo stretnutia

14. stretnutie tímu

7.2.2020
Štrnáste stretnutie tímu, ukončenie šprintu Hadrian.
Zápisnica zo stretnutia
Hadrian retrospektíva

Otho

20.2.2020
Pätnáste stretnutie tímu, začiatok siedmeho šprintu Otho.
Zápisnica zo stretnutia

16. stretnutie tímu

27.2.2020
Zápisnica zo stretnutia

Elagabalus

5.3.2020
Sedemnáste stretnutie tímu, začiatok ôsmeho šprintu Elagabalus.
Zápisnica zo stretnutia
Otho retrospektíva

18. stretnutie tímu

12.3.2020
Zápisnica zo stretnutia

Coronavirus

5.3.2020
Devätnáste stretnutie tímu, začiatok deviateho šprintu Coronavirus.
Zápisnica zo stretnutia
Elagabalus retrospektíva

20. stretnutie tímu

26.3.2020
Zápisnica zo stretnutia

Valens

2.4.2020
Dvadsiate prvé stretnutie tímu, začiatok desiateho šprintu Valens.
Zápisnica zo stretnutia
Coronavirus retrospektíva

22. stretnutie tímu

9.4.2020
Zápisnica zo stretnutia

Chlorus

16.4.2020
Dvadsiate tretie stretnutie tímu, začiatok desiateho šprintu Chlorus.
Zápisnica zo stretnutia
Valens retrospektíva

24. stretnutie tímu

23.4.2020
Zápisnica zo stretnutia

Ukončenie

30.4.2020
Dvadsiate piate a zároveň aj posledné stretnutie tímu.
Zápisnica zo stretnutia
Chlorus retrospektíva