BehaWorks.

Tím číslo 12

O PROJEKTE

Cieľom projektu je vytvoriť systém na úspešnú identifikáciu používateľa na základe jeho biometrických čŕt. Systém bude webová služba ponúkajúca vytvorenie modelov ľubovoľného počtu používateľov uložených v databáze a identifikáciu z danej množiny používateľov. Funkčnosť systému bude demonštrovaná na vzorovej aplikácii.

Jim James

Registrácia nového používateľa na základe biometrických charakteristík.

Jim James

Schopnosť identifikovať existujúceho používateľa počas používania aplikácie vo VR pomocou biometrických charakteristík.

KONTAKTUJTE NÁS

FIIT.team12.2019@gmail.com