UX usability

MobeUX

Malé schované tlačidlo, nečitateľné písmo, nemožnosť rýchlo dostať dôležitú informáciu, ktorú akurát potrebuješ? Určite si sa už aj TY stretol s neskutočnou frustráciou pri používaní mobilných aplikácií. A nie je na čase to ukončiť?

My, fUX, vieme všetky tieto problémy pre teba(ako vývojara) identifikovať a je len na tebe, či využiješ našu pomoc.

O projekte

Cieľom nášho projektu je zábraniť zlej použiteľnosti natívnych mobilných aplikácií identifikovaním konkrétných problémov. Vyvíjame nástroj, ktorý pracuje s dátami správania reálnych používateľov. Tieto dáta následne vyhodnotí a tým automaticky poukáže na dané prvky s ktorými používatelia najviac zápasili. Nástroj je určený pre vývojárov aplikácií, ktorým pomôže spraviť ich dokonalú aplikáciu ešte dokonalejšiou.

Členovia

Predstavujeme Vám náš tím.

Marek Drgoňa
Špecialista na dokumentáciu
Karolína Giertlová
Manažérka plánovania
Lukáš Janík
Manažér kvality
Dominik Jurečko
Špecialista na server a nasadzovanie
Eduard Kuric
Vlastník produktu
Filip Loja
Vedúci tímu, manažér komunikácie
Daniel Pekarčík
Backend špecialista
Matúš Vlček
Manažér testovania
Adrián Vyskoč
Frontend špecialista

Dokumenty

Šprint 1 (ASS)
Cieľom prvého šprintu bolo v prvom rade oboznámiť sa metodológiou vývoja softvéru, rozdelením si rolí v rámci tímu, konfiguráciou servera a integráciou všetkých potrebných nástrojov. Druhým cieľom šprintu bol náčrt skíc používateľských rozhraní (angl. wireframes) našej aplikácie.
Šprint 2 (BP0)
Cieľom tohto šprintu bolo navrhnúť a implementovať dôležité časti projektu ako dátový model, databázové migrácie, štruktúru klientskej aj serverovej časti stránky, rôzne frontendové komponenty ako expansion draggable panel, markdown wysiwyg editor alebo breadcrumbs.
Šprint 3 (DSA)
V tomto šprinte sme si stanovili realizovať funkcionalitu, vďaka ktorej môže používateľ vytvoriť štúdiu a ktorá sa uloží následne do databázy. Dosiahli sme umožnenie vytvorenia štúdie na strane klienta, avšak ešte sa neukladá na strane servera, nie sú preposielané potrebné dáta.
Šprint 4 (FLP)
Hlavným cieľom tohto šprintu bolo postupne prepájať frontend s backendom. Pustili sme sa aj do implementácie už pokročilejšej funkcionality, napr. pridanie validátorov, logovanie, soft delete a pod. Celkovo sme nadviazali a vylepšovali časti aplikácie, ktorý sme začali vytvárať už v prechádzajúcich šprintoch. Taktiež sme sa pustili do implementácie modulu, ktorý bude zabezpečovať komunikáciu medzi serverovou časťou našej aplikácie a mobilným pluginom. V neposlednom rade sme rozšírili portfólio automatických testov.
Šprint 5 (IČP)

Metodiky

Dokumentácie

Kontakt

Adresa:
FIIT STU
Ilkovičova 2, 841 04 Karlova Ves
Bratislava
E-mail:
tp-fiit-1920-t11@googlegroups.com