UX usability

MobeUX

Malé schované tlačidlo, nečitateľné písmo, nemožnosť rýchlo dostať dôležitú informáciu, ktorú akurát potrebuješ? Určite si sa už aj TY stretol s neskutočnou frustráciou pri používaní mobilných aplikácií. A nie je na čase to ukončiť?

My, fUX, vieme všetky tieto problémy pre teba(ako vývojara) identifikovať a je len na tebe, či využiješ našu pomoc.

O projekte

Cieľom nášho projektu je zábraniť zlej použiteľnosti natívnych mobilných aplikácií identifikovaním konkrétných problémov. Vyvíjame nástroj, ktorý pracuje s dátami správania reálnych používateľov. Tieto dáta následne vyhodnotí a tým automaticky poukáže na dané prvky s ktorými používatelia najviac zápasili. Nástroj je určený pre vývojárov aplikácií, ktorým pomôže spraviť ich dokonalú aplikáciu ešte dokonalejšiou.

Členovia

Predstavujeme Vám náš tím.

Marek Drgoňa
Špecialista na dokumentáciu
Karolína Giertlová
Manažérka plánovania
Lukáš Janík
Manažér kvality
Dominik Jurečko
Špecialista na server a nasadzovanie
Eduard Kuric
Vlastník produktu
Filip Loja
Vedúci tímu, manažér komunikácie
Daniel Pekarčík
Backend špecialista
Matúš Vlček
Manažér testovania
Adrián Vyskoč
Frontend špecialista

Dokumenty

Šprint 1 (ASS)
Cieľom prvého šprintu bolo v prvom rade oboznámiť sa metodológiou vývoja softvéru, rozdelením si rolí v rámci tímu, konfiguráciou servera a integráciou všetkých potrebných nástrojov. Druhým cieľom šprintu bol náčrt skíc používateľských rozhraní (angl. wireframes) našej aplikácie.
Šprint 2 (BP0)
Cieľom tohto šprintu bolo navrhnúť a implementovať dôležité časti projektu ako dátový model, databázové migrácie, štruktúru klientskej aj serverovej časti stránky, rôzne frontendové komponenty ako expansion draggable panel, markdown wysiwyg editor alebo breadcrumbs.
Šprint 3 (DSA)
V tomto šprinte sme si stanovili realizovať funkcionalitu, vďaka ktorej môže používateľ vytvoriť štúdiu a ktorá sa uloží následne do databázy. Dosiahli sme umožnenie vytvorenia štúdie na strane klienta, avšak ešte sa neukladá na strane servera, nie sú preposielané potrebné dáta.
Šprint 4 (FLP)
Hlavným cieľom tohto šprintu bolo postupne prepájať frontend s backendom. Pustili sme sa aj do implementácie už pokročilejšej funkcionality, napr. pridanie validátorov, logovanie, soft delete a pod. Celkovo sme nadviazali a vylepšovali časti aplikácie, ktorý sme začali vytvárať už v prechádzajúcich šprintoch. Taktiež sme sa pustili do implementácie modulu, ktorý bude zabezpečovať komunikáciu medzi serverovou časťou našej aplikácie a mobilným pluginom. V neposlednom rade sme rozšírili portfólio automatických testov.
Šprint 5 (IČP)
V poradí piaty šprint s názvom IČP je posledným šprintom v zimnom semestri a zároveň je špecifický v tom, že trvá iba necelý týždeň. Keďže v rámci šprintu je nutné odovzdať dokumentáciu za celý zimný semester, prevažná väčšina tohto skráteného šprintu sa týka dopísania a aktualizácie dokumentácie. Taktiež dokončujeme nesplnené úlohy z minulého šprintu a stanovujeme si plán na obdobie medzi semestrami.
Šprint 6 (MTS)
Šprint MTS je v poradí 6. šprint a zároveň prvý v letnom semestri. Na začiatku šprintu sme postupne prebrali a vyhodnotili prácu členov tímu v čase medzi semestrami (počas januára a prvej polovice februára). Stanovili sme si plán na celý letný semester a prebrali s vlastníkom produktu čo by mal náš produkt obsahovať na konci celého projektu. Vo zvyšnom čase šprintu sme pokračovali v plnení úloh a iniciovali dôležitú časť funkcionality – prehrávač videí.
Šprint 7 (NSIETE)
Na začiatku tohto šprintu sa prešlo na dištančnú formu výučbu. Po tom ako sa podarilo nabehnúť na online režim a “stretnutia”, sme pokračovali v práci na úlohách. Začali sme spolupracovať s vývojármi mobilnej aplikácie, potrebovali sme od nich testovacie dáta (kvôli prehliadaču videí). Každý pokračoval v plnení svojich úloh.
Šprint 8 (OZNAL)
V šprinte sme zintenzívnili komunikáciu s vývojármi mobilných aplikácií – potrebovali sme zabezpečiť aby sa vytvorené používateľské štúdie v rámci našej aplikácie korektne zobrazovali aj v mobilnej aplikácií. Okrem toho, dokončili sa všetky časti funkcionality v rámci nastavovania štúdie.
Šprint 9 (PSI)
V rámci šprintu sme odstránili bugy z nastavovania štúdií a dokončil sa prehrávač videí. Taktiež sa implementovalo zobrazovanie a ukladanie odpovedí na dotazníky, ktoré sú vyklikávané na mobilnom zariadení. Dokázali sme teda konečne vyskúšať celý proces – nastavenie štúdie, zobrazenie štúdie na mobile a vykonanie nejakých akcií, zobrazenie výsledkov dotazníkov zo štúdie v našej aplikácií a prehratie videa štúdie.
Šprint 10 (VAVJS)
Posledný šprint prebiehal odo dňa odovzdania produktu až po odovzdanie dokumentácie. Náplňou šprintu teda je primárne napísanie dokumentácie a jej odovzdanie, ale aj vytvorenie používateľskej štúdie a testovanie nášho produktu iným tímom.

Metodiky

Dokumentácie

Mobilná aplikácia

Aby ste mohli jednoducho vyskúšať náš produkt, pripravili sme pre vás mobilnú aplikáciu. Aplikácia je dostupná pre operačný systém Android. Pred použitím je nutné splniť nasledovné kroky:


1. Stiahnuť mobilnú aplikáciu (link na stiahnutie nižšie)

2. Povoliť v nastaveniach operačného systému možnosť čítania z externého úložiska

3. Povoliť v nastaveniach operačného systému zobrazovanie nad ostatnými aplikáciami

4. Prejsť do interného úložiska smartfónu (Moje súbory -> Interné úložisko) a v tomto (domovskom adresári) vytvoriť nový adresár s názvom UxMobile. Potom treba prejsť do novo vytvoreného adresáru a v rámci neho vytvoriť súbor s názvom api.key.

5. Do vytvoreného súboru nakopírovať token projektu, ktorý sa zobrazuje v karte General v detaile projektu.


K dispozícií sú dve verzie mobilnej aplikácie.

Kontakt

Adresa:
FIIT STU
Ilkovičova 2, 841 04 Karlova Ves
Bratislava
E-mail:
tp-fiit-1920-t11@googlegroups.com