3D UML, improved version


O projekte


Témou projektu je vytvoriť viacdimenzionálny UML editor. V klasickom 2D diagrame sa nám často stáva, že diagramy sú preplnené a ich vzťahy neprehľadné. V našom nástroji je diagram rozčlenený do viacerých paralelných vrstiev v priestore usporiadaných za sebou. Vďaka tomu sa zníži množstvo pretínajúcich sa hrán v diagramoch a zároveň je možné prehľadnejšie zoskupovať, prípadne rozčleňovať elementy diagramu.

Predmetom nášho editoru je modelovanie diagramu sekvencií UML. Editor je implementovaný v Unity, ktoré je vysoko kompatibilné so všetkými populárne používanými zariadeniami a systémami – vrátane zariadení na virtuálnu a obohatenú realitu, kde sa náš nástroj plánuje využiť v budúcnosti.

Aktuality


 • Inicializácia

  Inicializácia prostredia

 • Šprint 1.0: Ariel

  Vrstvy

 • Šprint 2.0: Belle

  Čiary života

 • Šprint 3.0: Cinderella

  Správy

 • Šprint 4.0: Tiana

  Databáza

 • Šprint 5.0: Jasmine

  Dokumentácia

 • Šprint 6.0: Pocahontas

  Ukladanie objektov

 • Šprint 7.0: Rapunzel

  Nahrávanie objektov

 • Šprint 8.0: Mulan

  Fragment

 • Šprint 9.0: Aurora

  Presúvanie objektov

 • Šprint 10.0: Merida

  Dolaďovanie detailov

 • Šprint 11.0: Snow White

  Dokumentácia

Tím


 • doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.

  Product Owner

 • Ivana

  Manažér agilného vývoja, Manažér testovania

 • Peter

  Manažér plánovania, Web Admin, Unity developer

 • Jakub

  Manažér dokumentácie a spoločenských akcií, Grafický dizajnér, Backend developer

 • Tomáš

  Web Admin, Unity developer

 • Filip

  Unity developer

 • Christian

  Scrum Master, Manažér komunikácie, Sys Admin, DB Admin, Backend developer

 • Zoltán

  Git Master, Unity developer

 • Andrej

  Unity developer

Dokumenty


Zápisnice

# Názov Dátum Stiahnuť
1 Zápisnica zo stretnutia č. 127.9.2018
2 Zápisnica zo stretnutia č. 24.10.2018
3 Zápisnica zo stretnutia č. 311.10.2018
4 Zápisnica zo stretnutia č. 418.10.2018
5 Zápisnica zo stretnutia č. 525.10.2018
6 Zápisnica zo stretnutia č. 68.11.2018
7 Zápisnica zo stretnutia č. 715.11.2018
8 Zápisnica zo stretnutia č. 822.11.2018
9 Zápisnica zo stretnutia č. 929.11.2018
10 Zápisnica zo stretnutia č. 106.12.2018
11 Zápisnica zo stretnutia č. 1118.2.2019
12 Zápisnica zo stretnutia č. 1225.2.2019
13 Zápisnica zo stretnutia č. 134.3.2019
14 Zápisnica zo stretnutia č. 1411.3.2019
15 Zápisnica zo stretnutia č. 1518.3.2019
16 Zápisnica zo stretnutia č. 1625.3.2019
17 Zápisnica zo stretnutia č. 171.4.2019
18 Zápisnica zo stretnutia č. 188.4.2019
19 Zápisnica zo stretnutí č. 19 a 2022.4.2019
20 Zápisnica zo stretnutia č. 2129.4.2019

Backlog export

# Názov Dátum Stiahnuť
1 Export úloh č. 24.10.2018
2 Export úloh č. 311.10.2018
3 Export úloh č. 418.10.2018
4 Export úloh č. 525.10.2018
5 Export úloh č. 68.11.2018
6 Export úloh č. 715.11.2018
7 Export úloh č. 822.11.2018
8 Export úloh č. 929.11.2018
9 Export úloh č. 106.12.2018
10 Export úloh č. 1118.2.2019
11 Export úloh č. 1225.2.2019
12 Export úloh č. 134.3.2019
13 Export úloh č. 1411.3.2019
14 Export úloh č. 1518.3.2019
15 Export úloh č. 1625.3.2019
16 Export úloh č. 171.4.2019
17 Export úloh č. 188.4.2019
18 Export úloh č. 1915.4.2019
19 Export úloh č. 2022.4.2019
20 Export úloh č. 2129.4.2019

Retrospektíva šprintov

# Názov Dátum Stiahnuť
1 Retrospektíva šprintu č. 118.10.2018
2 Retrospektíva šprintu č. 28.11.2018
3 Retrospektíva šprintu č. 322.11.2018
4 Retrospektíva šprintu č. 46.12.2018
5 Retrospektíva šprintu č. 610.3.2019
6 Retrospektíva šprintu č. 717.3.2019
7 Retrospektíva šprintu č. 831.3.2019
8 Retrospektíva šprintu č. 914.4.2019
9 Retrospektíva šprintu č. 105.5.2019

Dokumentácie

# Názov Stiahnuť
1 Metodika písania dokumentácie
2 Metodika komunikácie
3 Metodika agilného prístupu
4 Metodika správy úloh
5 Metodika kontroly kódu
6 Metodika konvencií zdrojového kódu
7 Metodika verziovania
8 Metodika testovania
9 Dokumentácia riadenia
10 Dokumentácia k inžinierskemu dielu
11 Testovanie treťou stranou

Download


Projekt

# Názov Stiahnuť
1 Inštalačná príručka
2 Používateľská príručka
3 3D UML – Windows 32-bit
4 3D UML – Windows 64-bit
5 3D UML – Linux 32-bit
6 3D UML – Linux 64-bit

Kontakt


e-mail: team20.yr1819 [at] gmail.com