Oznamy

Dňa 11.6.2007 v čase 11:20 - 12:50 sa uskutoční v klube v bloku B prezentácia a obhajoba tímového projektu!

Vitajte na stránke tímu č.2!

Táto web stránka vznikla za účelom prezentácie našich výsledkov počas práce na projekte s názvom: Návrh a realizácia sady experimentálnych mikropočítačov. Dozviete sa tu všetky potrebné informácie či už o jednotlivých členoch tímu, stave projektu, ale aj o dosiahnutých a plánovaných cieľoch. Informácie budú priebežne aktualizované, aby odrážali skutočný stav projektu.

Naším cieľom je navrhnúť sadu mikropočítačov využiteľných najmä ako učebnú pomôcku pre študentov zaoberajúcich sa mikroprocesormi a mikropočítačmi, čo sa v konečnom dôsledku odrazí na skvalitnení výučby. Tieto riešenia bude možné použiť aj pri ladení a testovaní softvéru, prípadne aplikovať v oblasti automatizácie a regulácie.

Prínosy práce na tomto projekte vidíme v možnosti oboznámiť sa aj s modernejšími technológiami mikroprocesorov a ich podporných obvodov. Radi by sme do riešenia zakomponovali aktuálne komunikačné rozhrania (USB, I2C).

Projekt pozostáva nielen z hardvérovej, ale aj zo softvérovej časti. Preto sme zloženie nášho tímu prispôsobili uvedeným požiadavkám projektu. Každý z členov nášho tímu má možnosť prispieť svojimi doterajšími poznatkami a skúsenosťami v každej etape riešenia projektu, a ďalej tak rozvíjať svoje schopnosti v danej problematike.

Team02 © 2006
Aktualizované: 10.06.2007